PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
RTG fázová analýza II - M108012
Anglický název: X-Ray Phase Analysis II
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Další informace: http://RNDr. J. Maixner, CSc.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Čejka Jan Ing. Ph.D.
Záměnnost : N108009
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)
Cílem předmětu je seznámit posluchače s několika speciánějšími aplikacem rtg práškové difrakční analýzy - indexace práškového difraktogramu, Rietveldova analýza s aplikací na kvantitativní práškovou analýzou, stanovení amorfního podílu, stanovení velikosti krystalitů. Posluchači se naučí pokročilejší funkce programu HighScore Plus.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

Studenti budou umět:

Vyhledávat v databázi CSD a ICSD, vypočítat teoretický práškový difraktogram, kvantitativní fázovou analýzu Rietveldovou metodou, stanovit amorfní podíl v práškovém vzorku, stonovit velikost krystalitů.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

D: Odborné články k tématu

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)

http://www.xray.cz/krystalografie/

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)

Posluchači si vybírají z uvedených úloh k řešení:

1. Výpočet teoretického difraktogramu na základě souboru *.CIF, program HighScore Plus.

2. Aplikace Rietveldovy metody pro kvantitativní fázovou analýzu.

3. Stanovení amorfního podílu v práškovém vzorku.

4. Stanovení velikosti krystalitů, Hall-Williamson graf.

5. Vyhledávání v databázi anorganických struktur ICSD.

6. Vyhledávání v databázi organických struktur CSD.

7. Grafické zobrazení struktur -programy Mercury a Ortep.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Čejka Jan Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Zápočet - vyhodnocení práškového difraktogramu programem HighScore Plus 3.0

Zkouška – písemná část - test, řešení struktury programem HighScore 3.0, ústní část

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha