PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Lékové formy - M111016
Anglický název: Dosage Forms
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: 65 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Zbytovská Jarmila doc. Mgr. Dr. rer. nat.
Záměnnost : N108023, N111054
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na technologii převodu léčivých látek na léčivý přípravek. Představuje jednotlivé lékové formy z hlediska biologického a zároveň fyzikálně-chemického. Zabývá se mimo jiné problematikou pomocných látek, formulace, kvality a stability léčivého přípravku.
Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • zhodnotit možnosti využití jednotlivých lékových forem, jejich limity a způsoby výroby
  • orientovat se v problematice pomocných látek, jejich dělení a využití ve farmaceutické technologii
  • popsat problémy formulace léčivé látky do lékové formy; problémy stability léčivých přípravků a definovat možnosti jejich řešení

Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Literatura -

Z: aktuální Český lékopis

Z: Komárek P., Rabišková M.: Technologie léků. Galén 2006. ISBN 80-7262-423-7.

D: Žabka M., Müller R.H., Hildebrand G.E.: Moderní lékové formy ve farmaceutické technologii. SAP Bratislava, 2001. ISBN 80-88908-43-4.

D: Aulton M.: Pharmaceutics: The Science of Dosage Form Design. Churchill Livingstone 2002. ISBN 0443055173.

D: Voigt R., Fahr A.: Pharmazeutische Technologie. Deutscher Apotheker Verlag, 2010. ISBN 9783769250039.

D: Bauer K.: Lehrbuch der Pharmazeutischen Technologie. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2006. ISBN 9783804722224.

D: Ammon H.: Hunnius Pharmazeutisches Wörterbuch. De Gruyter Berlin, New York, 2010. ISBN 9783110206326.

Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Studijní opory -

http://tresen.vscht.cz/kot/blog/tag/lekove-formy

Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Sylabus -

1. Základní pojmy, lékové formy a jejich rozdělení, lékopis, předpisy a normy

2. Základní operace a všeobecné postupy v technologii lékových forem

3. Biofarmaceutické aspekty

4. Farmaceutické pomocné látky

5. Gastrointestinální léčivé přípravky 1. část: kapalné léčivé přípravky pro

orální a perorální užití, prášky

6. Gastrointestinální léčivé přípravky 2. část: zrněné prášky, tobolky,

tablety

7. Parenterální lékové formy 1. část: rozdělení, injekce

8. Parenterální lékové formy 2. část: další typy parenterálních léčivých

přípravků

9. Topické lékové formy: kapalné léčivé přípravky k aplikaci na kůži, tuhé

topické přípravky,transdermální náplasti

10. Topické polotuhé léčivé přípravky: masti, krémy, gely, pasty

11. Léčivé přípravky do dýchacích cest

12. Oční léčivé přípravky, ušní léčivé přípravky

13. Rektální, uretrální a vaginální léčivé přípravky

14. Obaly. Stabilita a stabilizace léčivých přípravků

Poslední úprava: Zbytovská Jarmila (11.01.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti musí uspět ze zápočtového a následně zkouškového testu.

Poslední úprava: Patera Jan (21.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.2 62
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha