PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Projekt chemicko-farmaceutického inženýrství - M111018
Anglický název: Engineering in Chemical and Pharmaceutical Processes: Project
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 52 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Patera Jan Ing. Ph.D.
Karaba Adam Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: Patera Jan Ing. Ph.D. (19.02.2018)
Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat poznatky z předmětu Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob na problematiku zahrnující optimalizace jednotkových operací či návrhy složitějších procesů. Studenti řeší zadané úkoly ve skupinách, aby se též seznámili se zásadami týmové práce. Postup řešení je následující: analýza problému, výběr metody řešení, vyhledání potřebných dat a vlastní řešení problému. Studenti vypracovávají o řešení problému písemnou zprávu a výsledky práce obhajují při závěrečné ústní prezentaci.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Karaba Adam Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Studenti budou umět:

Samostatně řešit konkrétní inženýrskou úlohu z chemického a farmaceutického průmyslu

Pracovat v týmu

Sepsat protokol/report

Prezentovat výsledky

Literatura
Poslední úprava: Patera Jan Ing. Ph.D. (19.02.2018)

Z: Hickey A.J., Pharmaceutical Process Engineering, M.Dekker, 2001

D: Levin M., Pharmaceutical process scale up, M.Dekker, 2002

Studijní opory
Poslední úprava: Karaba Adam Ing. Ph.D. (20.02.2018)

https://uot.vscht.cz/

R. Perry, H and D. Green, W, Perry's Chemical Engineers handbook, The McGraw-Hill Companies, Inc., 1999.

Sylabus
Poslední úprava: Patera Jan Ing. Ph.D. (19.02.2018)

1.- 7. Řešení jednotkových operací z pohledu chemického a farmaceutického inženýrství. Optimalizace provozu aparátů, citlivostní analýzy procesů.

7. Zadání projektu

8.- 13. Samostatné řešení projektu

14. Obhajoba výsledků a ústní prezentace

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Karaba Adam Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Studenti musí zpracovat a vyřešit zadaný projekt, o řešení sepsat report, vypracovat ústní prezentaci a obhájit výsledky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 6
Obhajoba individuálního projektu 0.3 8
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha