PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Vybrané kapitoly z chemie a technologie polymerů II - M112013
Anglický název: Selected Chapters from Chemistry and Technology of Polymers II
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Merna Jan prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N112041
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Merna Jan prof. Ing. Ph.D. (27.08.2020)
Předmět se přednáší pouze v sudých letech a nenavazuje na Vybrané kapitoly z chemie a technologie polymerů I. Tři moduly po 8h: 1.Živé a řízené polymerace (doc. Merna) Definice, mechanismy řízených polymerací, syntetické postupy přípravy makromolekulárních architektur, fyz.-chem. vlasnosti polymerů, aplikace. 2.Polymery pro transport a uvolňování léčiv (dr. Laga) Přehled polymerních systémů umožňujících cílený transport a řízené uvolňování léčiv. Principy řízeného uvolňování léčiv, systémy umožňující řídit uvolňování léčiv v organizmu (matricové systémy, membránové systémy, systémy pro transdermální podávání léčiv, polymerní systémy s aktivovaným uvolňováním léčiv, nanočástice a liposomy, rozpustné polymerní nosiče, vektory pro genové terapie). Cílené směrování léčiv, systémy s pasivním a aktivním směrováním. 3.Biopolymery v nanotechnologiích (dr. Hermanová) biopolymery pro medicinské aplikace, biopolymery pro 3D tisk, enzymy jako motory nanorobotů Návaznost na všechny předcházející předměty oboru Technologie výroby a zpracování polymerů; rozšiřuje znalosti v některých speciálních a perspektivních odvětvích oboru. V posledním týdnu semestru souhrný test ze všech modulů. Známky zapisuje tajemník ústavu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Studenti budou umět:

navrhnout způsob přípravy a charakterizace polymerního nanokompozitního materiálu.

rozumět principům řízeného uvolňování léčiv, budou mít přehled o základních polymerních systémech pro dopravu a řízené uvolňování léčiv.

navrhnout vhodnou metodu řízené syntézy základních polymerních architektur.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

Z:Poole Jr. Ch.P., Owens F.J.: Introduction to Nanotechnology, John Wiley & Sons, Inc., 2003; ISBN 0-471-07935-9

D:Gauglitz G., Vo-Dinh T.: Handbook of Spectroscopy, Part II, Methods 1: Optical Microscopy, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, published on-line, 2003; ISBN 3527297820

Z:Müller, A. H. E., Matyjaszewski, K.: Controlled and living polymerizations : methods and materials, Weinheim : Wiley-VCH, 2009; ISBN 978-3-527-32492-7

Z:Hadjichristidis N. et al. Complex macromolecular architectures : synthesis, characterization, and self-assembly, Singapore : Wiley, 2011. ISBN 978-0-470-82513-6

D:Krzysztof Matyjaszewski, Controlled/Living Radical Polymerization: Progress in ATRP, NMP, and RAFT, Volume 768, 2000, ACS Symposium Series, American Chemical Society Washington DC, 2000; ISBN 0-8412-3707-7

Z:Glen S. Kwon Ed.: Polymeric Drug Delivery Systems. Taylor&Francis, Bocca Raton, London, New York, Singapore 2005.; ISBN 9780824725327(vybrané kapitoly)

D: Ram I. Mahato Ed.: Biomaterials for Delivery and Targeting of Proteins and Nucleic Acids.CRC Press 2005. ISBN 9780849323348,(vybrané kapitoly)

Studijní opory -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Pro studenty zapsané na předmět je elektronická verze prezentací přednášek dostupná u učitele

Sylabus -
Poslední úprava: Merna Jan prof. Ing. Ph.D. (27.08.2020)

Živé/řízené polymerace (doc. Merna)

1. Základní definice, typy polymerních architektur, řízené iontové polymerace

2. Řízené radikálové polymerace (ATRP, NMP, RAFT)

3. Řízené koordinační polymerace, stereoblokové kopolymery, řízení větvení

4. Click-chemistry, morfologie blokových kopolymerů, aplikace polymerů šitých na míru, analytické metody

Biopolymery v nanotechnologiích (dr. Hermanová)

5. Biopolymery pro medicinské aplikace

6. Biopolymery pro 3D tisk

7.+8. Enzymy jako motory nanorobotů

Polymery pro transport a uvolňování léčiv (dr. Laga)

9. Přehled polymerních systémů umožňujících řízené uvolňování léčiv, principy řízeného uvolňování léčiv.

10. Cílené směrování léčiv, matricové systémy pro uvolňování léčiv. Nedegradovatelné a biodegradovatelné hydrofobní polymerní systémy.

11. Hydrogelové systémy. Membránové polymerní systémy pro řízené uvolňování léčiv, systémy pro transdermílní podávání léčiv.

12. Polymerní systémy s aktivovaným uvolňováním léčiv. Rozpustné polymerní nosiče.

13./14. Souhrnný test ze všech modulů

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Makromolekulární chemie.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Makromolekulární chemie

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Merna Jan prof. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Získání nejméně 50% bodů z písemného zkouškového testu zahrnující otázky ze všech modulů.

 
VŠCHT Praha