PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základy kvantové mechaniky - M126003
Anglický název: Basic of quantum mechanics
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Siegel Jakub prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N126007
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Kvantová mechanika má fundamentální význam při studiu materiálových oborů. Umožňuje pochopit chování velmi malých objektů od nanostruktur až po jednotlivé atomy a dokonce subatomární objekty.Představuje způsob jak formulovat zákony popisující jevy v materiálech a aplikovat je na pochopení jevů nových. Předmět je zaměřen na pochopení aparátu Kvantové mechaniky a jeho využití při studiu fundamentálních problémů mikrosvěta.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Studenti budou umět:

Základní vztahy a operace s operátory v souřadnicové reprezentaci.

Aplikovat matematický aparát nutný k řešení kvantově-mechnických problémů systémů mikrosvěta, sestavit příslušnou Schrödingerovu rovnici.

Řešit základní problémy vychazející z aproximace kvantově-mechanického lineárního harmonického oscilátoru.

Kvantově-mechanické řešení částice v poli centrálních sil.

Literatura -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Z: písemné materiály přednášejícího.

Z: A.S.Davydov, Kvantová mechanika, SPN Praha, 1986. ISBN 80-7235-960-6

D: L.Skála, Úvod do kvantové mechaniky, Academia, 2005. ISBN 80-2001-316-4

Studijní opory -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Výukové materiály k přednáškám k dispozici u vyučujícího.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Siegel Jakub prof. Ing. Ph.D. (11.01.2018)

Aktivní účast na přednáškách.

Sylabus -
Poslední úprava: Siegel Jakub prof. Ing. Ph.D. (11.01.2018)

1. Úvod do kvantové teorie.

2. Základní matematický aparát kvantové teorie.

3. Postuláty kvantové mechaniky.

4. Věty o souměřitelnosti veličin, Heisenbergův princip neurčitosti.

5. Úvod do teorie reprezentace.

6. Časová závislost vlnových funkcí a operátorů.

7. Lineární harmonický oscilátor (LHO) v x-reprezentaci (I).

8. Lineární harmonický oscilátor (LHO) v x-reprezentaci (II).

9. Lineární harmonický oscilátor (LHO) v x-reprezentaci (III).

10. Řešení LHO v evergetické reprezentaci.

11. LHO v reprezentaci obsazovacích čísel (I).

12. LHO v reprezentaci obsazovacích čísel (II).

13. Pohyb částic v poli centrálních sil(I).

14. Pohyb částic v poli centrálních sil(II).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)

Matematika II, Fyzika II

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Siegel Jakub prof. Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Úspěšné složení ústní zkoušky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 3 84
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha