PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Inteligentní struktury a materiály - M126010
Anglický název: Smart structures and materials
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lyutakov Oleksiy Mgr. Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (12.01.2018)
Inteligentní neboli „smart“ materiály jsou materiály, které reverzibilně reagují na změny ve svém okolí bez externího řízení. Vnější podnět může být vyvolán elektrickým nebo magnetického polem, teplotou, tlakem, osvícením atd. Inteligentní struktury a materiály pak reagují změnou struktury, tvaru, vodivosti, barvy, indexu lomu atd. V současné době smart materiály nacházejí větší a větší uplatnění v robotice, lékařství, elektronice, optice a senzorice. Jako příklady vysoce atraktivních systémů, které již byly realizovány nebo se aktivně vyvíjejí na základě inteligentních materiálů lze vyjmenovat řízené uvolňování léčiv, pokročile implantáty, samočisticí povrchy a displeje, nové druhy senzorů, textilie se schopností termoregulace nebo změny barvy a mnohá dalších fantastických věci.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (12.01.2018)

Studenti budou umět:

Orientovat se v jedné z nejmodernějších a nejpokročilejších oblastí v materiálových vědách.

Literatura
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (12.01.2018)

Z: M. Aflori: Intelligent Polymers for Nanomedicine and Biotechnologies, CRC press, 2017.

D: I. Chopra, J. Sirohi: Smart Structures Theory, Cambridge University Press, 2013.

D: M. Kutz, J. A. Harvey: Handbook of Materials Selection: Smart Materials, Willey, 2007.

Studijní opory
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (12.01.2018)

Výukové materiály k přednáškám jsou k dispozici u vyučujícího a budou na stránkách ústavu Inženýrství pevných látek.

Sylabus
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (12.01.2018)

1. Úvod do oblastí inteligentních struktur a materiálů.

2. Piezoelektrické materiály a dielektrické elastomery.

3. Materiály s pamětí - slitiny a polymery

4. Materiály s pamětí - magnetostrikční materiály.

5. Inteligentní organické a anorganické polymery, materiály s přepínatelnou vodivostí.

6. Halochromické, fotochromické, thermochromní a elektrochromní materiály.

7. Samoléčebné materiály.

8. Biometrické inteligentní materiály.

9. Magnetokalorické a termoelektrické materiály.

10. Inteligentní povrchy.

11. Materiály s “multi-”odezvou.

12. Potenciální oblastí použití inteligentních materiálů: od elektroniky k medicíně.

13. Inteligentní a integrované adaptivní smart-systémy.

14. Perspektivy do budoucna a výzvy, které se stále řeší.

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (12.01.2018)

Úvod do studia materiálů

Fyzika I

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (12.01.2018)

1. Splnění zadaných ůkolů.

2. Závěrečný test s úspěšností nad 50 %.

3. Ústní zkouška.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
2 / 5 56 / 140
 
VŠCHT Praha