PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Předdiplomní projekt - M143012
Anglický název: Pred-diploma Project
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (04.11.2018)
Náplní předmětu je samostatná odborná práce na vybraném výzkumném projektu na Ústavu informatiky a chemie. Téma si volí student z aktuální nabídky ústavu, obvykle v práci na tomtéž tématu pokračuje i během řešení diplomové práce. Cílem předmětu je hlouběji zapojit studenty do výzkumné činnosti ústavu, seznámit je se zásadami vědecké práce, metodami zpracování a analýzy dat a se způsoby prezentace výsledků odborné činnosti.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (08.02.2018)

Studenti budou umět:

  • samostatně se podílet na konkrétním výzkumném projektu
  • aktivně pracovat s literaturou, samostatně provádět rešerše
  • aplikovat poznatky nabyté během studia při vlastním výzkumu
  • prezentovat získané poznatky
Literatura -
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (08.02.2018)

Individuální dle zaměření projektu.

Studijní opory -
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (08.02.2018)

Individuální dle zaměření projektu.

Sylabus -
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (08.02.2018)

1.-14. Samostatná odborná práce na vybraném vědeckém projektu.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (08.02.2018)

Statistická analýza dat, Mnohorozměrná analýza dat, Vytěžování znalostí z dat, Programování v Pythonu, Genomika: algoritmy a analýza, Analýza genové exprese, Počítačový návrh léčiv, Molekulové modelování

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (08.02.2018)

Ústní prezentace projektu před širším publikem.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 3 84
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha