PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratorní projekt chemie a technologie materiálů I - M150002
Anglický název: Laboratory Project Chemistry and Technology of Materials I
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Garant: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc.
Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc.
Třída: Specializační laboratoř
Anotace -
Náplň předmětu tvoří individuální výzkumný projekt zakončený písemnou zprávou. Cílem projektu je rozvíjet samostatné tvůrčí myšlení studenta. Vedle práce v laboratořích je zpravidla vypracována i literární rešerše na zadané téma.
Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět:

  • zpracovat literární rešerši na zadané téma
  • provést zadané experimentální práce
  • analyzovat získaná data
  • sepsat zprávu o provedených pracích

Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Literatura -

dle literární rešerše a pokynů vedoucího

Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály jsou k dispozici individuálně u školitele práce.

Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Sylabus -

Program laboratorních prací je určen na začátku semestru každému studentovi individuálně jeho vedoucím.

Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Laboratoř specializace

Poslední úprava: Leitner Jindřich (12.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Na závěr semestru odevzdá student písemnou zprávu. Hodnocení provádí vedoucí projektu.

Poslední úprava: Helebrant Aleš (13.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Práce na individuálním projektu 2 56
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha