PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratorní projekt chemické technologie I - M150004
Anglický název: Laboratory Project of Chemical Technology I
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Garant: Školáková Tereza Ing. Ph.D.
Sedlářová Ivona Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Anotace -
Studenti jsou zařazeni k jednotlivým pracovníkům ústavu, u kterých pracují celý semestr na zadaných tématech. Na závěr semestru odevzdají souhrnný protokol ze své práce. Student pod odborným vedením experimentálně řeší samostatné téma. Součástí je výstavba experimentální aparatury, její uvedení do provozu, kalibrace jednotlivých částí apod. Nedílnou součástí práce je ověření analytické metody (např. GL a HPLC chromatografie), prohloubení znalostí aplikačního software, popř. programovacích nebo simulačních jazyků.
Poslední úprava: Sedlářová Ivona (02.03.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • Samostatně a systematicky pracovat na výzkumném projektu

Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Literatura -

Z: Podle doporučení vedoucího práce

Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály dle zadaného tématu a pokynů vedoucího práce.

Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Závěrem semestru student odevzdá protokol, který je podkladem pro hodnocení laboratoří. Klasifikaci navrženou vedoucím práce schvaluje po předložení protokolu vedoucí laboratoří.

Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Sylabus -

1. Práce na konkrétním výzkumném projektu

Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Laboratoř specializace

Poslední úprava: Sedlářová Ivona (02.03.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Závěrem semestru student odevzdá protokol, který je podkladem pro hodnocení laboratorního projektu. Klasifikaci navrženou vedoucím práce schvaluje po předložení protokolu garant předmětu.

Poslední úprava: Sedlářová Ivona (02.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 6 168
Práce na individuálním projektu 0.5 14
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha