PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratorní projekt programu SVL II - M150009
Anglický název: Laboratory Project of Programm SVL II
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:8
E-Kredity: zimní s.:8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Garant: Kundrát Ondřej Ing. Ph.D.
Školáková Tereza Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Anotace -
Cílem Laboratorního projektu programu SVL II je aktivní účast studenta na konkrétním vědecko-výzkumném projektu ústavu. Studenti mohou vycházet z rešeršní práce zpracované v rámci Laboratorního projektu programu SVL I. Hlavní náplní je samostatná experimentální práce zadaná školitelem.
Poslední úprava: Kundrát Ondřej (22.02.2018)
Literatura -

Z: Literatura doporučená konkrétním školitelem vhodná pro dané téma.

D: On-line databáze typu Web of Knowledge, Scopus, Reaxys atp.

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (22.02.2018)
Sylabus -

Celosemestrální experimentální projekt ústící ve zpracování diplomové práce v následném semestru.

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (22.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Laboratorní projekt programu SVL I

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (22.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Na závěr semestru odevzdá student písemnou zprávu. Hodnocení provádí vedoucí projektu.

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (22.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Práce na individuálním projektu 6 168
8 / 8 224 / 224
 
VŠCHT Praha