PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř hodnocení ropných produktů - M215005
Anglický název: Laboratory of Petroleum Products
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Staš Martin Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N215014
Anotace
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (16.09.2023)
Cílem laboratoří je seznámit studenty s metodami pokročilé analýzy fyzikálních a chemických vlastností ropy, ropných frakcí a vybraných alternativních paliv.
Literatura
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (16.09.2023)

J. Kroufek a kol.: Návody na laboratorní práce Ústavu technologie ropy a alternativních paliv (dostupné přes e-learning).

Sylabus
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (16.09.2023)

1. Stanovení vody v ropě.

2. Stanovení síry v ropných produktech.

3. Rektifikace dvousložkové směsi, výpočet účinnosti.

4. Stanovení biosložky v motorové naftě metodou FTIR.

5. Reologické vlastnosti ropných frakcí.

6. Číslo kyselosti.

7. Hodnocení asfaltů.

8. Tlak par benzínů.

9. Viskozitní index.

10. Tlak par benzinů.

11. Stanovení skupinového složení asfaltů chromatografií na tenké vrstvě s plamenově-ionizační detekcí.

12. Vakuová destilační zkouška a simulovaná destilace.

13. Preparativní skupinová analýza ropných produktů.

14. Oxidační stabilita.

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (16.09.2023)

Žádné.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (16.09.2023)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné absolvování všech předepsaných laboratorních úloh. Celková známka se získá jako aritmetický průměr známek za jednotlivé laboratorní úlohy. Známka za laboratorní úlohu se získá jako aritmetický průměr dílčích známek za (i) úvodní přezkoušení z teorie a vlastního postupu práce, (ii) vlastní experimentální práci a (iii) kvalitu zpracování laboratorního protokolu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha