PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Analýza alternativních paliv - M215011
Anglický název: Analysis of Alternative Fuels
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Staš Martin Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (16.09.2023)
V předmětu Analýza alternativních paliv získají studenti přehled o tuhých, kapalných a plynných palivech, které představují alternativu ke konvenčním palivům z uhlí, ropy anebo zemního plynu. Studenti získají poznatky o technických požadavcích kladených na tato paliva a o analytických zkouškách, kterými se ověřuje splnění těchto požadavků.
Literatura -
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (15.09.2023)

J. Mostecký, S. Hála, M. Kuraš, M. Popl: Analýza uhlovodíkových surovin; STNL/ALFA: Praha, 1984.

V. Šešulka: Analýza paliv; SNTL: Bratislava, 1970.

M. Staš a kol. Analýza paliv - studijní text, 2023 (dostupné přes e-learning).

M. Staš a kol. Analýza alternativních paliv - výukové prezentace (dostupné přes e-learning).

Sylabus -
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (15.09.2023)

1. Úvod do problematiky alternativních paliv – význam, rozdělení, základní parametry.

2. Obecné metody hodnocení paliv - fyzikální metody.

3. Obecné metody hodnocení paliv - chemické metody.

4. Tuhá alternativní paliva a tuhá biopaliva. Klasifikace, charakteristika, využití a metody hodnocení.

5. Paliva obsahující ethanol. Technické požadavky a metody zkoušení.

6. Směsná paliva s obsahem bionafty. Technické požadavky a metody zkoušení.

7. Rostlinné oleje a hydrogenované rostlinné oleje. Technické požadavky a metody zkoušení.

8. Syntetická kapalná alternativní paliva. Technické požadavky a metody zkoušení.

9. Vybrané metody chemické analýzy kapalných alternativních paliv.

10. Vodík. Technické požadavky a metody zkoušení.

11. Paliva na bázi zemního plynu a biomethanu (CNG a LNG). Technické požadavky a metody zkoušení.

12. Zkapalněné ropné plyny (LPG). Technické požadavky a metody zkoušení.

13. Biorafinerie I – charakteristika.

14. Biorafinerie II – koncept a perspektiva.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (15.09.2023)

Žádné.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (15.09.2023)

Úspěšné absolvování ústní zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha