PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Právní základy znalecké činnosti - M216002
Anglický název: Legal Grounds of Expert Examinations
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Šimková Radka plk. JUDr.
Záměnnost : N216032
Je záměnnost pro: N216032
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (09.01.2018)
Předmět je zaměřen na seznámení studentů se základy práva v ČR obecně, se zákonem o znalcích a prováděcí vyhlášce, s principy procesního práva trestního, správního a občanskoprávního s akcentem na postavení znalce v těchto procesech.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (09.01.2018)

Studenti se budou umět orientovat v požadavcích na znalce a jejich práci. Předmět je vložen do obecného právního rámce.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (09.01.2018)

Interní materiály

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (09.01.2018)

1. Teorie práva - právní normy a jejich struktura

2. Teorie práva - prameny práva obecně

3. Teorie práva - prameny práva v ČR

4. Teorie práva - právo veřejné x soukromé, hmotné x procesní

5. Teorie práva - právní subjektivita a subjekty práva

6. Zákon o znalcích - znalec fyzická osoba

7. Zákon o znalcích - znalecký ústav

8. Zákon o znalcích - správní delikvence

9. Prováděcí vyhláška k zákonu o znalcích

10. Znalecké dokazování v trestním řízení

11. Znalec v trestním řízení

12. Znalec ve správním řízení

13. Znalec v občanskoprávním řízení

14. Závěrečné shrnutí, doporučená literatura pro další studium

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (25.01.2018)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné absolvování ústní zkoušky z vybraných otázek.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha