PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Přeprava a distribuce plynu - M216007
Anglický název: Gas Transmission and Distribution
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N216010
Anotace -
Poslední úprava: Tenkrát Daniel Ing. Ph.D. (29.01.2018)
Inženýrské základy funkce přepravních i distribučních plynovodů zemního plynu. Stavové chování a transportní vlastnosti zemního plynu, tok plynu potrubím. Regulace tlaku, Joule-Thomsonův jev, předehřev plynu před škrcením. Propojení funkce přepravní i distribuční soustavy s finančními toky. Dále principy a možnosti využití podzemních zásobníků či metody výstavby a rehabilitace plynovodů a legislativní či bezpečnostní aspekty v dopravě a distribuci plynu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Studenti budou umět: inženýrské základy funkce plynovodů zemního plynu a všech plynárenských zařízení; počítat stavové chování zemního plynu a tok plynu potrubím; navrhnout regulaci tlaku včetně předehřevu plynu; principy finančních toků v plynárenství

Literatura -
Poslední úprava: Tenkrát Daniel Ing. Ph.D. (29.01.2018)

Z: Anon., Plynárenská příručka, Gas s.r.o., Praha, 1997, 80-902339-6-1, případně

Z: Anon., Plynárenská příručka, Gas s.r.o., Praha, 2007, CD reedice, 978-80-7328-112-0

D: Mokhatab S. et al., Handbook of Natural Gas Transmission and Processing, Elsevier, Oxford, 2006, 978-0-7506-7776-7

D: K. Homann, T. Hüwener, B. Klocke, U. Wernekinck: Handbuch der Gasversorgungstechnik: Logistik - Infrastruktur – Lösungen, DIV Verlag, 2017. ISBN 978-3-8356-7299-4

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

http://www.tzb-info.cz/

http://www.eru.cz/

http://www.ote-cr.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: Tenkrát Daniel Ing. Ph.D. (29.01.2018)

1. Energetický zákon; pravidla praxe; Směsi plynů, stavové chování, tepelné a transportní vlastnosti

2. Tok plynu potrubím, bilance energie, hmotnosti

3. Místní odpory v potrubí, součinitel tření, účinnost

4. Topologie potrubní sítě, havárie, výtok plynu

5. Materiály pro plynovody; výroba a zkoušení trub

6. Výstavba a rehabilitace plynovodů

7. Snižování a zvyšování tlaku plynu

8. Skladování plynu, technologie, možnosti využití

9. Vlhkost plynu a minoritní složky zemního plynu

10. Koroze a protikorozní ochrana

11. Bezpečnostní prvky a opatření

12. Rozložení kvality plynu v potrubní síti; sledování kvality

13. Měření a zjišťování spotřeby a ztrát plynu

14. Pravidla trhu s plynem – obchodníci, koncoví zákazníci

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Matematika A

Fyzikální chemie I

Chemické inženýrství I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Tenkrát Daniel Ing. Ph.D. (29.01.2018)

Zápočet je podmíněn samostatným zpracováním sady příkladů (projektu) během semestru.

Předmět je ukončen zkouškovým testem (tzv. multiple choice test; min 50% pro splnění).

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1,5 42
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha