PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Úvod do laboratorní praxe - M217033
Anglický název: Introduction to laboratory practice
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Sylabus
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (07.09.2023)

Obsah předmětu je zaměřen na sjednocení základní laboratorní praxe na VŠCHT Praha. Kurz je určen především studentům, kteří neabsolvovali kompletní laboratorní výuku na VŠCHT Praha v bakalářském stupni a plně nezvládli principy práce v chemické laboratoři. Jde o vyladění základních laboratorních znalostí a dovedností na úroveň vhodnou pro magisterské studium. Studenti se seznámí se zásadami bezpečnosti práce, základními chemickými výpočty, běžným laboratorním vybavením a základními laboratorními postupy.

 
VŠCHT Praha