PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Technologie ropy - M228001
Anglický název: Petroleum Technology
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Kubička David prof. Ing. Ph.D., MBA
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (18.01.2024)

Studenti budou umět:

Literatura -
Poslední úprava: Kubička David prof. Ing. Ph.D., MBA (18.01.2024)

D: Blažek J., Rábl V.: Základy zpracování a využití ropy, VŠCHT Praha 2006, ISBN 80-7080-619-2.

D: Guibet J.C.: Fuels and engines, Éditions Technip, Paris 1999, ISBN 2-7108-0751-3.

D: Matějovský V: Automobilová paliva. Grada Publishing, Praha 2005, ISBN 80-247-0350-5.

Studijní opory -
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (18.01.2024)

Přednášky v elektronické podobě zveřejněné na příslušném E-learningovém kursu.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (18.01.2024)

Písemný test a doplňující ústní zkouška.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubička David prof. Ing. Ph.D., MBA (29.02.2024)

1. Původ a vznik ropy, její zásoby a spotřeba, zásoby a spotřeba ostatních fosilních paliv

2. Vyhledávání ropných ložisek, těžba ropy

3. Zásoby, produkce, spotřeba, cena, doprava a skladování ropy, ropa v České republice

4. Chemické a frakční složení ropy, uhlovodíkové a neuhlovodíkové komponenty ropy, klasifikace rop

5. Odsolení ropy, atmosférická a vakuová destilace ropy

6. Termické krakování vysokovroucích ropných frakcí (chemizmus, reakce uhlovodíků a heterosloučenin, standardní termické krakování, visbreaking, koksování, vlastnosti produktů)

7. Katalytické krakování vysokovroucích ropných frakcí (chemizmus, procesy dle typu reaktoru, vlastnosti produktů, úprava suroviny pro FCC)

8. Katalytické hydrokrakování vysokovroucích ropných frakcí (chemizmus, procesy dle suroviny a typu reaktoru, vlastnosti produktů)

9. Hydrogenační rafinace ropných frakcí, odstraňování merkaptanů, dearomatizace, výroba vodíku, izolace kyselých plynů, zpracování sulfanu na síru

10. Reformování a izomerace benzinů (chemizmus, procesy dle typu reaktoru, vlastnosti produktů), izomerace butanu

11. Výroba benzinových složek alkylací a polymerací, výroba éterů (chemizmus, procesy dle typu katalyzátoru, vlastnosti produktů)

12. Výroba základových olejů (chemizmus, deasfaltizace, rafinace, odparafinování, dorafinace, vlastnosti produktů, výroba polyalfaolefinů)

13. Typy rafinerií, komplexita rafinerií, zpracování ropy v České republice

14. 2 workshopy k vybraným technologiím organizované v závodech společnosti Unipetrol s odborníky z praxe

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (18.01.2024)

žádné

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Cibulková Jana Ing. (18.01.2024)

Písemný test a doplňující ústní zkouška.

 
VŠCHT Praha