PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Aplikovaná věda o udržitelnosti - M241007
Anglický název: Applied sustainability science
Zajišťuje: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie (241)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
Anotace - angličtina
Jaký je vztah mezi člověkem a přírodou, mezi společností a ekosystémy, ekonomikou a klimatem? Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy vědy o udržitelnosti a aplikovat je v kontextu současné globální změny životního prostředí. Studenti budou povzbuzováni, aby se kriticky zabývali otázkami souvisejícími se současnými environmentálními krizemi a diskutovali o tom, jak se v těchto krizích orientovat, aby bylo dosaženo udržitelného rozvoje. Otázky udržitelnosti budou diskutovány nejen z pohledu přírodních věd a techniky, ale také z pohledu etiky, spravedlnosti, ekonomiky, lidských práv nebo rozvojových studií.
Poslední úprava: Kočí Vladimír (09.06.2023)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Hlavním cílem předmětu Aplikovaná věda o udržitelnosti je představit základní principy této multidisciplinární oblasti výzkumu. Sekundárním cílem je ukázat roličné perspektivy na řešení globálních environmentálních krizí a povzbudit kritické myšlení studentů o komplexních otázkách udržitelnosti.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (09.06.2023)
Literatura - angličtina

• HEINRICHS, H., P. MARTENS, G. MICHELSEN AND A. WIEK Sustainability Science, An Introduction. Edtion ed.: Springer Dordrecht, 2016. ISBN 978-94-017-7242-6.

• SAGE, Rowan F. Global change biology: A primer. Global Change Biology, 2020, 26.1: 3-30. https://doi.org/10.1111/gcb.14893

• RAWORTH, Kate. Doughnut economics: seven ways to think like a 21st-century economist. Chelsea Green Publishing, 2017.

• CLARK, William C. (ed.). Sustainability science: a room of its own. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2007, 104.6: 1737-1738. https://doi.org/10.1073/pnas.0611291104

• BIGGS, Reinette; SCHLÜTER, Maja; SCHOON, Michael L. (ed.). Principles for building resilience: sustaining ecosystem services in social-ecological systems. 2015.

• ROBEYNS, Ingrid. What, if anything, is wrong with extreme wealth?. Journal of Human Development and Capabilities, 2019, 20.3: 251-266. https://doi.org/10.1080/19452829.2019.1633734

• WILLETT, W., et al., Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. The Lancet, 2019. 393(10170): p. 447-492.

• IPCC, 2022: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA. doi: 10.1017/9781009157926

• Lewis, S., Maslin, M. Defining the Anthropocene. Nature 519, 171–180 (2015). https://doi.org/10.1038/nature14258

• TAYLOR, Bron, et al. The need for ecocentrism in biodiversity conservation. Conservation Biology, 2020, 34.5: 1089-1096. DOI: 10.1111/cobi.13541

• DÍAZ, Sandra, et al. Assessing nature's contributions to people. Science, 2018, 359.6373: 270 272. doi: 10.1126/science.aap8826

• STERMAN, John D. All models are wrong: reflections on becoming a systems scientist. System Dynamics Review: The Journal of the System Dynamics Society, 2002, 18.4: 501-531. doi:https://doi.org/10.1002/sdr.261

Poslední úprava: Kočí Vladimír (09.06.2023)
Studijní opory - angličtina

Study materials on the department's intranet website.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (09.06.2023)
Sylabus - angličtina

1. Lidé a životní prostředí: vztah, etické a morální principy, hodnoty a světonázory

2. Udržitelnost: definice, přístupy

3. Země jako komplexní adaptivní systém: stabilní stavy, zpětné vazby, hranice zemského systému, adaptivní cykly

4. Klimatická krize: scénáře RCP, body zvratu v oblasti klimatu, klimatická spravedlnost, distribuce dopadů

5. Krize biologické rozmanitosti: nástroje ochrany ekosystémů a jejich odůvodnění, dimenze a proměnné

6. Krize znečištění: NIMBY a rámec environmentální spravedlnosti, odpovědnost za znečištění

7. Kvantitativní analýza udržitelnosti: stopy, HDP, HDI, labelling, greenwashing

8. Zdroje: fosilní, obnovitelné, voda, půda, ekosystémové služby

9. Společnost a rozvoj: přístupy v oblasti výživy, vzdělávání, genderu, lidských práv a možností

10. Ekonomika: chudoba, rovnost (spravedlnost), hospodářský růst, nerůst

11. Správa věcí veřejných: moc, tvorba politik, participace

12. Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)

Poslední úprava: Kočí Vladimír (09.06.2023)
Studijní prerekvizity - angličtina

None.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (09.06.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha