PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Exkurze - M251002
Anglický název: Excursions
Zajišťuje: Děkanát FTOP (251)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Šír Marek Ing. Ph.D.
Třída: Odborná praxe, exkurze, ostatní
Anotace
Ve výrobních společnostech studenti shlédnou jednotkové operace a klíčové aparáty, které produkují komerčně významné výrobky, seznámí se se skladovým hospodářstvím, s kontrolou a řízením procesů, s hodnocením kvality produktů, s bezpečností práce a s ochranou životního prostředí v průmyslové praxi.
Poslední úprava: Kubová Petra (23.01.2018)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

1. Orientovat se v prostředí výrobních závodů, průmyslové praxe

2. Spojit své teoretické znalosti a dovednosti s potřebami průmyslové praxe

Poslední úprava: Kubová Petra (23.01.2018)
Studijní opory

Informace o navštěvovaných společnostech na jejich webových stránkách

Poslední úprava: Kubová Petra (23.01.2018)
Sylabus

1. Opakované jednodenní nebo ucelené celotýdenní návštěvy výrobních jednotek, rezortních výzkumných ústavů, průmyslových a komunálních staveb.

2. Vypracování protokolu o průběhu exkurze, zhodnocení exkurze

Poslední úprava: Kubová Petra (23.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Student, který se zúčastnil exkurze, získá zápočet po vypracování protokolu.

Poslední úprava: Bindzar Jan (24.01.2018)
 
VŠCHT Praha