PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Bioinženýrství I - M319004
Anglický název: Bioengineering I
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Halecký Martin doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : AM319004, N319008
Je záměnnost pro: AM319004
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (20.12.2017)
Předmět je zaměřen na pochopení a kvantitativní popis biologických procesů v souvislosti s jejich prováděním za definovaných podmínek umožňujícím dosažení opakovatelnosti výsledků. Základem jsou principy kinetiky, bilancování a měření a regulace biologických procesů včetně navrhování částí zařízení.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (20.12.2017)

Studenti budou umět:

Orientovat se v biologických, chemických a inženýrských procesech v biotechnologickém průmyslu

Popsat a hodnotit základní biokatalytické procesy.

Kvantitativně vyhodnotit experimentální data z procesů katalyzovaných biologickým činitelem a bilancovat biotechnologické procesy.

Navrhnout míchací a aerační zařízení bioreaktorů.

Literatura -
Poslední úprava: Hladíková Jana (20.12.2017)

Z: Doran P.M.: Bioprocess Engineering Principles, Academic, London, 1995, ISBN: 9780122208553

Z: Moo-Young M.: Comprehensive biotechnology, Elsevier B.V., 2011, ISBN: 9780080885049

D: Dunn I.J. et al.: Biological Reaction Engineering, Wiley-VCH, 2003, ISBN:9783527307593

D: Najafpour G.D.: Biochemical Engineering and Biotechnology, Elsevier B.V., 2007, ISBN 9780444528452

Studijní opory -
Poslední úprava: Brányik Tomáš prof. Ing. Ph.D. (23.01.2018)

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=455

Sylabus -
Poslední úprava: Hladíková Jana (20.12.2017)

1.Inženýrské aspekty biotechnologických procesů

2.Struktura bioprocesů, přehled zařízení a jednotkových operací

3.Metody optimalizace a modelování biologických procesů

4.Inženýrská kinetika chemických a enzymových reakcí, kinetika růstu buněk

5.Způsoby kultivace buněk - vsádková a přítokovaná kultivace

6.Způsoby kultivace buněk - semikontinuální a kontinuální kultivace

7.Charakteristika toku fází - rozložení dob prodlení, modely toku

8.Sdílení hmoty - přenos kyslíku, způsoby aerace, měření a kvantifikace KLa

9.Specifika kultivace rostlinných/tkáňových buněk a fototrofních mikroorganismů

10.Inženýrské aspekty imobilizace enzymů a buněk, biokatalýza

11.Míchání v bioreaktorech - teorie, příkon, homogenizace, střihové napětí

12.Sdílení tepla, tepelná bilance bioreaktoru, sterilizace, chlazení a ohřev

13.Zvětšování měřítka bioprocesů

14.Konstrukční materiály, koroze, projektování a výstavba biotechnologických výrob

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.02.2020)
  • --
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Brányik Tomáš prof. Ing. Ph.D. (23.01.2018)

Zápočtový test (hodnocený minimálně 50%).

Zkouškový test (hodnocený minimálně 50%).

Ústní zkouška.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,2 6
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,8 50
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha