PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Aplikovaná biologie buňky - M319007
Anglický název: Applied Cell Biology
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Maťátková Olga doc. Ing. Ph.D.
Michailidu Jana Ing. Ph.D.
Záměnnost : N319010
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: JIRKUV (29.01.2018)
Témata jednotlivých přednášek jsou ilustrací současné použitelnosti buněčných funkcí, procesů, vlastností a komponentů s cílem takto prezentovat širší spektrum individuálních buněčných typů (včetně významu stavu jejich buněčné diferenciace) i umělých kompartmentů. Předmět volně navazuje na většinu biologických předmětů fakulty a klade si za cíl maximální možnou pestrost přednášených témat, jako doplňující informaci oboru biotechnologie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: JIRKUV (29.01.2018)

Student bude umět:

odlišit potenciálně aplikovatelnou znalost, a to v rámci vývoje poznávání technologicky významné vlastnosti buňky určitého typu, její funkce, komponentů i produktů.

Samostatně zvládnout faktografii integrující témata více biologických disciplin.

Literatura -
Poslední úprava: JIRKUV (29.01.2018)

Z: Glick B., Molecular Biotechnology, ASM Press, 2003, 978-1-55581-224-9

Z: Datar R., Concepts in Applied Molecular Biology,BioTechniques Press,2003, 1-881299-30-9

Z: Romani M., Aquatic Biofilms,Caister Academic Press, 2016, 978-1-910190-17-3

D: Lear G., Biofilm in Bioremediation,Caister Academic Press, 2016,978-1-910190-29-6

D: Kaufmann S.,The Innate Immune Response to Infection, ASM Press, 2004, 978-1-55581-291-1

D: Siber G., Pneumococcal Vaccines, ASM Press, 2008, 978-1-55581-408-3

D: Cossart P., Cellular Microbiology, ASM Press, 2004, 978-1-55581-302-4

D: Sanchez S., Antibiotics,Caister Academic Press, 2015,978-1-908230-54-6

D: Coste A., Antifungals, Caister Academic Press, 2015,978-1-910190-01-2

D: Fleming D., Biological Safety:.. ASM Press, 2006, 1-55581-339-9

Studijní opory -
Poslední úprava: Maťátková Olga doc. Ing. Ph.D. (13.09.2023)

http://e-learning.vscht.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: Maťátková Olga doc. Ing. Ph.D. (13.09.2023)

1. Biotechnologie na bázi rostlinné buňky

2. Biotechnologie na bázi živočišné buňky

3. Interferony

4. Aplikace molekulární biologie pro cílenou produkci

5. Virologie

6. Vakcíny

7. Fágová terapie

8. Lipozomy

9. Exozomy

10. Biofilm, imobilizace buněk

11. Biopesticidy

12. I. Mnohobuněčné konstrukty mikroorganizmů

13. II. Mnohobuněčné konstrukty mikroorganizmů

14. Aplikovaná biologie bioremediací

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: JIRKUV (29.01.2018)

Molekulární biologie, Molekulární genetika, Biochemie, Mikrobiologie, .

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 5
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 10
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.1 60
4 / 4 103 / 112
 
VŠCHT Praha