PředmětyPředměty(verze: 898)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Biotechnologické aplikace mikroorganismů - M319016
Anglický název: Biotechnological Applications of Microorganisms
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Čejková Alena prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N319034
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (20.12.2017)
Mikroorganismy (prokaryota a jednobuněčná eukaryota) disponují vlastnostmi, pro které jsou využívány v biotechnologiích. Předmět je zaměřen na konkrétní taxony, jejichž společným znakem je žádaná biochemická aktivita (biosyntetická, biodegradační) uplatňující se v širokém spektru fyzikálně chemických podmínek. Pozornost je věnována mikrobiologické, biochemické, a genetické charakteristice mikroorganismů, jejichž obrovská diverzita představuje zároveň široké spektrum nových metabolických drah.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (20.12.2017)

Studenti budou umět: kvalifikovaně zvolit mikroorganismus pro přípravu biotechnologického procesu, a to se všemi možnými riziky.Vysoká profesní adaptabilita umožní inovovat a vytvářet jak tradiční, tak nové biotechnologie.Získané znalosti mohou studenti uplatnit rovněž ve vědeckovýzkumné oblasti.

Literatura -
Poslední úprava: Čejková Alena prof. Ing. CSc. (16.01.2018)

Z:Dworkin M.D.,The Prokaryotes,3rd edition,Springer,New York,2006,0387254765

D:Madigan M.T.,Brock Biology of Microorganisms,15th edition,Pearson,2017,ISBN-13: 978-0134261928

Studijní opory -
Poslední úprava: Čejková Alena prof. Ing. CSc. (14.01.2018)

https://e-learning.vscht.cz

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Čejková Alena prof. Ing. CSc. (04.02.2018)

Zpracování seminární práce

Sylabus -
Poslední úprava: Hladíková Jana (20.12.2017)

1. VYUŽITÍ PROKARYOT V BIOTECHNOLOGIÍCH. Rod Pseudomonas.

2. Rod Bacillus.

3. Sporulující anaerobní bakterie.

4. Bakterie syntetizující aminokyseliny.

5. Bakterie mléčné, octové a propionové.

6. Methanogeneze: katabolismus zástupců domény Archaea.

7. Methylotrofie: typ fyziologie prokaryot i eukaryot.

8. Rod Zymomonas.

9. Aktinomycety.

10. Rody Agrobactterium, Deinococcus, Thermus.

11. VYUŽITÍ EUKARYOT V BIOTECHNOLOGIÍCH. Rod Aspergillus.

11. Rody Penicillium,Trichoderma,Fusarium.

12. Rod Claviceps.

13. Rody Saccharomyces, Candida, Hansenula, Rhodotorula a další.

14. Jednobuněčné řasy.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hladíková Jana (20.12.2017)

Mikrobiologie

Biochemie I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Čejková Alena prof. Ing. CSc. (04.02.2018)

Zápočet na základě seminární práce.

Ústní zkouška.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha