PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Základy imunochemie a laboratoř imunochemie - M320004
Anglický název: Fundamentals of Immunochemistry and Laboratory of Immunochemistry
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 56 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Hochel Igor doc. Ing. CSc.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N320026
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (13.12.2018)
Předmět je zaměřen na praktické osvojení pracovních postupů různých druhů imunochemických analytických metod.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)

Studenti budou umět:

navrhovat pracovní postupy a aplikovat imunochemické analytické metody v potravinářské a klinické diagnostice a v monitorování kvality životního prostředí.

Literatura -
Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)

Z: Daussant J., Desvaux F.-X., Introduction to immunochemical techniques for medical diagnosis, food quality control and environmental testing, 2007, ICT Press, 9788070806418

Studijní opory -
Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)

pracovní protokoly: http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?Predmet=fm

Sylabus -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (01.02.2018)

1. Laboratorní řád, bezpečnost práce

2. Imunoprecipitace v roztoku

3. Dvojitá radiální difuse podle Ouchterlonyho

4. Radiální imunodifuse podle Manciniové

5. Protisměrná imunoelektroforesa

6. Elektroimunodifuse podle Laurella

7. Nepřímá kompetitivní ELISA

8. Nekompetitivní metoda ELISA

9. GLISA Rapid test

10. Separace proteinů pomocí SDS-PAGE, elektrotransfer separovaných proteinů na nitrocelulosovou membránu a imunochemická detekce analytu

11. Aglutinační metody

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)

Biochemie, mikrobiologie

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (24.01.2018)

presentace výsledků a úspešné absolvování písemné zkoušky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha