PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Molekulární mechanismy bakteriální virulence - M320024
Anglický název: Molecular mechanisms of bacterial virulence
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Šebo Peter prof. Ing. CSc.
Osička Radim Ing. Ph.D.
Kamanová Jana RNDr. Ph.D.
Záměnnost : N320088
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)
Předmět probírá mechanismy interakce patogen-hostitel na molekulární úrovni. Po rekapitulaci mechanismů antiinfekční imunity savců bude v přednášce podrobně pojednáno o specifické genové výbavě bakteriálních patogenů, regulaci jejich exprese a o detailech molekulárních mechanismů působení faktoru virulence bakterií. Detaily modelových mechanismů působení bakteriálních adhesinů, toxinů a imunomodulačních produktů budou probrány od systematické úrovně hostitelského organismu, až na úroveň buněčné biologie a fysiologie imunitního systému. Principy interakcí patogen-hostitel budou podrobně demonstrovány na vybraných příkladech hlavních bakteriálních patogenů a infekcí člověka.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)

Studenti budou umět:

využívat získané poznatky pro vývoj nových detekčních metod pro stanovení původců infekcí a kontaminatů potravin a klinickou diagnostiku infekčních onemocnění

využívat získané poznatky při vývoji nových účinějších vakcín a charakterisaci imunitní odpovědi na infekci

charakterizovat důležité lidské a veterinární pathogeny a bakteriální kontaminanty potravin

Literatura -
Poslední úprava: Šebo Peter prof. Ing. CSc. (19.01.2018)

Z: Brenda A. Wilson,‎ Abigail A. Salyers,‎ Dixie D. Whitt,‎ Malcolm E. Winkler: Bacterial Pathogenesis: A Molecular Approach, 3rd edition 2010 ASM Press, ISBN-13: 978-0632037759

Z:Kenneth Murphy, Casey Weaver: Janeway's Immunobiology, Ninth Edition (Immunobiology: The Immune System (Janeway), 2017, Garland Science, ISBN-13: 978-0815345053

D:Goering R., Dockrell H., Roitt I., et al.: Mims' Medical Microbiology, 2012, ELSEVIER, ISBN 9780808924401, 9780702056635.

Studijní opory -
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (10.08.2023)

http://l125lsx.mbu.cas.cz/index.php/download

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (09.08.2023)

Předmět je zakončen prezentací projektu a písemnou zkouškou

Sylabus -
Poslední úprava: Šebo Peter prof. Ing. CSc. (19.01.2018)

1. Molekulární a buněčné mechanismy antiinfekční imunity savců.

2. Principy virulence bakteriálních patogenů.

3. Genová výbava patogenů a regulace její exprese, kategorie faktorů virulence.

4. Experimentální systémy pro studium interakce patogen-hostitel a vyhledávání genů pro faktory virulence.

5. Ochranné vrstvy bakterií, získávání železa, adhesiny, antigenní a fázová variace a imunomodulace.

6. Produkce a buněčná biologie působení bakteriálních toxinů molekulární mechanismy.

Intracelulární patogenní bakterie.

7. Vakcíny jako prostředek ochrany proti infekcím a pro modulaci imunity hostitele.

8. Antibiotika jako prostředek terapie infekcí rezistence bakterií k antibiotikům.

9. Střevní mikroflóra a komensální bakterie střeva.

10. Nejdůležitější a nejlépe poznaní bakteriální patogeni úvod a přehled.

Corynebacterium diphteriae, Streptococcus pyogenes a Staphylococcus aureus.

11. Nejdůležitější a nejlépe poznaní bakteriální patogeni

Clostridium botulinum, perfrigens, tetani, B. cereus, Helicobacter pylori.

12. Nejdůležitější a nejlépe poznaní bakteriální patogeni

Ricketsia, Francisella, Coxiella, Yersinia, Salmonella, Shigella.

13. Nejdůležitější a nejlépe poznaní bakteriální patogeni

Campylobacter jejuni, Vibrio cholerae. Escherichia coli, EPEC, ETEC, UPEC, NMEC.

14. Nejdůležitější a nejlépe poznaní bakteriální patogeni Bordetella, Mycobacterium, Neisseria, Listeria, Borrelia, Mycoplasma, Chlamydia.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (12.10.2023)

základní znalosti biochemie, mikrobiologie a molekulární biologie v rozsahu vyučovaném v bakalářském SP na VŠCHT

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.7 20
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.6 16
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.7 20
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha