PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
První pomoc - M320036
Anglický název: First Aid
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Vilímová Petra Bc.
Fialová Jitka Bc. Dis.
Záměnnost : N320073
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (03.01.2018)
Cílem je získat vědomosti a praktické dovednosti potřebné pro poskytování předlékařské první pomoci. Studenti jsou seznámeni s akutními stavy, které vznikají z úrazových a neúrazových příčin a včasným rozpoznáním poruch základních životních funkcí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (31.01.2018)

Studenti budou umět:

Student po absolvování předmětu získá základní znalosti a praktické dovednosti potřebné k provedení laické první pomoci.

Student se zorientuje v neočekávaných akutních stavech, úrazového či neúrazového charakteru.

Student si nacvičí kardiopulmonální resuscitace na modelu včetně použití AED

Literatura -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (31.01.2018)

Z:Truhlář, A. Doporučené postupy pro resuscitaci ERC 2015: Souhrn doporučení. Urgentní medicína, 2015. 18 (Mimořádné vydání).

Z:Dobiáš, V. Klinická propedeutika v urgentnej medicíne. Praha: Grada, 2013, 208 s. ISBN 978-80-247-4570-1.

D:Monsieurs, KG, Nolan, JP, Bossaert, LL, Greif, R, Maconochie, IK, Nikolaou, NI, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 1. Executive summary. Resuscitation, 2015. 95: 1-80.

D:Nolan, JP, Hazinski, MF, Aickin, R, Bhanji, F, Billi, JE, Callaway, CW, et al. Part 1: Executive summary. 2015 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendation. Resuscitation, 2015. 95: e1-e31.

D:Perkins, GD, Handley, AJ, Koster, RW, Castrén, M, Smyth, MA, Olasveengen, T, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 2. Adult basic life support and automated external defibrillation. Resuscitation, 2015. 95: 81-99.

D:Perkins, GD, Travers, AH, Berg, RA, Castren, M, Considine, J, Escalante, R, et al. Part 3: Adult basic life support and automated external defibrillation. Resuscitation, 2015. 95: e43-e69.

D:Maconochie, IK, Bingham, R, Eich, C, López-Herce, J, Rodríguez-Núñez, A, Rajka, T, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 6. Paediatric life support. Resuscitation, 2015. 95: 223-248.

D:Maconochie, IK, de Caen, AR, Aickin, R, Atkins, DL, Biarent, D, Guerguerian, A-M, et al. Part 6: Pediatric basic life support and pediatric advanced life support. 2015 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations. Resuscitation, 2015. 95: e147-e168.

D:Zideman, DA, De Buck, EDJ, Singletary, EM, Cassan, P, Chalkias, AF, Evans, TR, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 9. First aid. Resuscitation, 2015. 95: 278-287.

D:Zideman, DA, Singletary, EM, De Buck, EDJ, Chang, W-T, Jensen, JL, Swain, JM, et al. Part 9: First aid. Resuscitation, 2015. 95: e225-e261.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (03.01.2018)

www.resuscitace.cz, Stránky České resuscitační rady

Sylabus -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (31.01.2018)

Kurz se skládá z teoretické a praktické části.

Základní témata výuky jsou:

1. zhodnocení stavu postiženého,

2. první pomoc u traumat,

3. první pomoc u závažných neúrazových stavů,

4. základní podpora života u dospělých,

5. základní podpora života u dětí,

6. první pomoc při obstrukci dýchacích cest.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (31.01.2018)

Biologie

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (01.02.2018)

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti na výuce a splnění všech úkolů praktické části.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0,5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha