PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Bioanalytická laboratoř I - M320039
Anglický název: Bioanalytical Laboratory I
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Novotná Zuzana doc. Dr. Ing.
Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D.
Karamonová Ludmila Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N320089
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)
Předmětu je zaměřen na osvojení si metod biochemie, molekulární biologie a dalších oborů pro řešení diplomové práce a to přímo na pracovišti (laboratoř na VŠCHT nebo na partnerské instituci).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

Studenti budou umět:

Používat vybrané metody a postupy, které budou základem jejich budoucích diplomových prací v rozsahu prvního semestru magisterského studia

Zpracovávat výsledky do formy krátké zprávy o průběhu projektu v rozsahu prvního semestru magisterského studia

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

Dle projektu diplomové práce

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (03.01.2018)

http://web.vscht.cz/spiwokv/krouzkovyucitel/

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D. (14.01.2018)

Studenti vypracují jednostránkový protokol o průběhu projektu. Školitel k reportu doporučí hodnocení.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

Během předběžné práce na projektu diplomové práce v laboratoři na VŠCHT nebo na partnerských institucích si studenti osvojí vybrané techniky biochemického výzkumu, presentaci výsledků na laboratorních seminářích, vedení záznamů o výsledcích a další dovednosti nezbytné pro řešení diplomové práce. Součástí předmětu je vypracování zprávy o průběhu projektu. Studenti budou seznámeni se správnou laboratorní praxí a bezpečností práce.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

Biochemie

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D. (14.01.2018)

Studenti vypracují jednostránkový protokol o průběhu projektu. Školitel k reportu doporučí hodnocení.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha