PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Bioanalytická laboratoř III - M320041
Anglický název: Bioanalytical Laboratory III
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:10
E-Kredity: zimní s.:10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Garant: Zelenka Jaroslav doc. Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N320091
Anotace -
Předmět je zaměřen na osvojení si metod biochemie, molekulární biologie a dalších oborů pro řešení diplomové práce a to přímo na pracovišti (laboratoř na VŠCHT nebo na partnerské instituci).
Poslední úprava: Kubová Petra (23.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Používat vybrané metody a postupy, které budou základem jejich budoucích diplomových prací

Zpracovávat výsledky do formy krátké zprávy o průběhu projektu

Poslední úprava: Kubová Petra (23.02.2018)
Literatura -

Dle projektu diplomové práce

Poslední úprava: Kubová Petra (23.02.2018)
Studijní opory -

http://web.vscht.cz/spiwokv/krouzkovyucitel/

Poslední úprava: Kubová Petra (03.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Studenti vypracují jednostránkový protokol o průběhu projektu. Školitel k reportu doporučí hodnocení.

Poslední úprava: Spiwok Vojtěch (14.01.2018)
Sylabus -

Během předběžné práce na projektu diplomové práce v laboratoři na VŠCHT nebo na partnerských institucích si studenti osvojí vybrané techniky biochemického výzkumu, presentaci výsledků na laboratorních seminářích a v rámci studentské vědecké konference, vedení záznamů o výsledcích a další dovednosti nezbytné pro řešení diplomové práce. Součástí předmětu je vypracování zprávy o průběhu projektu.Studenti budou seznámeni se správnou laboratorní praxí a bezpečností práce.

Poslední úprava: Kubová Petra (23.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Biochemie

Poslední úprava: Kubová Petra (23.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Studenti vypracují jednostránkový protokol o průběhu projektu. Školitel k reportu doporučí hodnocení.

Poslední úprava: Spiwok Vojtěch (14.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 2 56
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 8 224
10 / 10 280 / 280
 
VŠCHT Praha