PředmětyPředměty(verze: 898)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Pokročilá mikrobiologie - M320042
Anglický název: Advanced microbiology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Leonhardt Tereza Ing. Ph.D.
Lipov Jan doc. Ing. Ph.D.
Ulbrich Pavel doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Leonhardt Tereza Ing. Ph.D. (23.01.2018)
Kurz Pokročilá mikrobiologie navazuje na přednášky z Biologie, Mikrobiologie, Biochemie a Molekulární biologie a má za cíl prohloubit znalosti studentů o oboru virologie, včetně epidemiologických, mechanistických a chemoterapeutických aspektů, a dále biologie protozoí, řas, hub a lišejníků, kteréžto jsou opomíjenými, ale z ekologického hlediska velmi důležitými a zajímavými skupinami eukaryot. Důraz bude kladen na základní utřídění taxonomického obrazu této rozsáhlé skupiny eukaryot, fylogenetický vývoj, význam v přírodě i pro člověka z nepříznivých i příznivých hledisek.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Leonhardt Tereza Ing. Ph.D. (23.01.2018)

Studenti se dozví aktuality ze světa virů, protozoí, hub, lišejníků a řas. Budou se umět orientovat v taxonomii a fylogenezi a získají přehled o fungování těchto eukaryot v přírodě a o jejich potenciálu pro využití v biotechnologiích. Získají také hlubší znalosti o fungování virů, o trendech ve výzkumu, a léčbě virových onemocnění.

Literatura -
Poslední úprava: Leonhardt Tereza Ing. Ph.D. (23.01.2018)

Knipe, D.M., Howley, P.M.: Fields Virology (4th ed.), Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2013, 9781451105636.

Deacon, J.W.: Fungal Biology, 4th Edition, Blackwell Publishing, 2013, 9781405130660

Graham, L.E., Graham, J.M., Wilcox, L.W., Cook, M.E.: Algae (Third Edition), LJLM Press, 2016, 9780986393532.

Studijní opory -
Poslední úprava: Leonhardt Tereza Ing. Ph.D. (23.01.2018)

www.bioctvrtky.cz

www.sciencemag.org

www.sciencenews.org

Sylabus -
Poslední úprava: Ulbrich Pavel doc. Ing. Ph.D. (01.03.2020)

1. Klasifikace virů dle tropismu, hostitele a dle jejich genomu

2. Struktury virových částic

3. Životní cyklus a jeho mechanismy u vybraných zástupců DNA virů

4. Životní cyklus a jeho mechanismy u vybraných zástupců RNA virů

5. Další skupiny – bakteriofágy, lidské endogenní retroviry, obří viry, virofágy, priony

6. Základní principy a přístupy protivirové terapie, viry a genová terapie, lidský virom

7. Taxonomie eukaryot, fylogenetika

8. Houby jako parazité živočichů, hmyzu a rostlin a jejich využití v biotechnologiích

9. Saprofyté a jejich význam v koloběhu prvků v přírodě

10. Mykorhizní houby – nepostradatelní souputníci rostlin

11. Řasy a jejich využití v biotechnologiích

12. Lišejníky – víc než houba a řasa

13. Protozoa – nepřítel i kamarád

14. Za hranice mikrobiologie

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Leonhardt Tereza Ing. Ph.D. (23.01.2018)

Biologie, Mikrobiologie, Biochemie, Molekulární biologie

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Ulbrich Pavel doc. Ing. Ph.D. (24.01.2018)

písemná zkouška (zkouškový test)

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha