PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Laboratoř klinické biochemie, hematologie a transfuzního lékařství - M320048
Anglický název: Clinical biochemistry, hematology and transfusion medicine: Laboratory
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/5, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 40 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kalousová Marta prof. MUDr. Ph.D.
Šebesta Ivan MUDr. CSc.
Třída: Základní laboratoře
Anotace -
Cílem předmětu je získat praktické dovednosti pro stanovení základních metabolitů v klinicko-biochemické a hematologické laboratoři.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (12.02.2021)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět prakticky stanovit základní metabolity v klinicko-biochemické a hematologické laboratoři. Studenti budou též seznámeni s komplexním provozem klinicko-biochemické a hematologické laboratoře včetně kontroly kvality a elektronického výstupu dat.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (12.02.2021)
Literatura -

https://ulbld.lf1.cuni.cz/literatura-pro-ulbld

Poslední úprava: Pátková Vlasta (12.02.2021)
Studijní opory -

https://ulbld.lf1.cuni.cz/elearningove-vyukove-zdroje

Poslední úprava: Pátková Vlasta (12.02.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Průběžné a zápočtové testy

60%

Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí)

40%

Poslední úprava: Pátková Vlasta (14.02.2021)
Sylabus -

1. Seznámení se s bezpečností práce v laboratoři, laboratorní řád, BOZP

2. Manuální metody - fotometrické stanovení bilirubinu, ALT, AST, GMT, ALP, elfo bílkovin

3. Manuální metody - stanovení glukosy, kreatininu, cholesterolu, triglyceridů, močoviny

4. Statim laboratoř, moče, AAS

5. Vyšetření likvoru

6. Serologie,analytické metody

7. Amplichip

8. Analytické metody v endokrinologii

9. Vyšetření moče chemicky a mikroskopicky

10. Suchá chemie, point of care testing

11. Poruchy hemostázy a základy hemokoagulačního vyšetření ( odběr vzorků, metody a interpretace výsledků)

12. Molekulárně – genetická vyšetření v hematologii

13. Krvácivé poruchy, základy transfúzního lékařství

14. ELISA metody, agregace

15. Trombofilní stavy, tromboembolismus

Poslední úprava: Pátková Vlasta (12.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Klasfikovaný zápočet

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.02.2021)
 
VŠCHT Praha