PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  

V neděli 12.2.2023 proběhnou servisní práce na webovém rozhraní SIS. Přístup do systému bude omezen.

Děkujeme za pochopení

Virologie - M320053
Anglický název: Virology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - český znakový jazyk
Poslední úprava: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (19.01.2022)
Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základy virologie. Probrány jsou jednotlivé klíčové kroky životního cyklu s odlišnostmi mezi různými skupinami virů. Dále se předmět soustředí na využití virů, zmíněna jsou i neobvyklá infekční agens.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (19.01.2022)

Studenti budou umět:

základy taxonomie virů, zejména Baltimorovy klasifikace

popsat hlavní kroky životního cyklu

základy přenosu infekce a jejího stanovení

získají představu o využití virů a aktuálních virových hrozbách nejen v živočišné říši

Literatura
Poslední úprava: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (19.01.2022)

Jane Flint, Vincent R. Racaniello, Glenn F. Rall, Theodora Hatziioannou, Anna Marie Skalka: Principles of Virology, Multi-Volume, 5th Edition, Wiley, 978-1-683-67358-3

Sylabus
Poslední úprava: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D. (19.01.2022)

Úvod, klasifikace virů, infekční cyklus

Struktura virové částice, vstup viru do buňky

Replikace virových RNA genomů

Replikace virových DNA genomů

Úpravy virové pre-mRNA, syntéza proteinů

Intracelulární transport, skládání virové částice, opuštění buňky a maturace

Základy přenosu infekce, antivirová obrana, aktivní a persistentní infekce

Imunitní odpověď, infekce, buňka jako virové továrny

Genové terapie, terapeutické viry, antivirotika, vakcíny

Neobvyklá infekční agens - viroidy, virusoidy, obří viry, priony

Aktuální virové hrozby v rostlinné i živočišné říši

Studenti - referáty

Studenti – referáty

 
VŠCHT Praha