PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Živočišné buněčné kultury a jejich využití - M320054
Anglický název: Animal tissue cultures
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jablonská Eva Ing. Ph.D.
Viktorová Jitka Ing. Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Jablonská Eva Ing. Ph.D. (19.07.2021)
Cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače s technikami kultivace živočišných buněčných kultur a také s metodami testování in vitro.
Studijní opory
Poslední úprava: Jablonská Eva Ing. Ph.D. (19.07.2021)

Harrison, M. A. and I. F. Rae (1997). General Techniques of Cell Culture, Cambridge University Press.

Helgason, C. D. and C. L. Miller (2014). Basic Cell Culture Protocols, Humana Press.

Riss TL, et al. Cell Viability Assays. 2013 May 1 [Updated 2016 Jul 1]. In: Markossian S, et al., editors. Assay Guidance Manual. 2004. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK144065/

Sylabus
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (21.06.2021)

1. Úvod, historie a legislativa

2. Základy sterilní práce a kultivace

3. Vybavení laboratoře, kultivační média a nádoby

4. Typy buněčných kultur, způsoby imortalizace, diferenciace

5. Sbírky buněčných linií, autentifikace, přehled vybraných buněčných linií

6. Příprava buněčných kultur na mikroskopii, vizualizace buněčných struktur

7. Transfekce, selekce, detekční markery; specifika Vysokokapacitního testování (HTS)

8. Akutní toxicita (MTA assays)

9. Genotoxicita

10. Receptor assays

11. Antioxidanty

12. Imunotesty

13. Mikrotumory, kokultury bariéry průtočné systémy

14. In vivo testy - přehled

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (21.06.2021)

Biochemie

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (21.06.2021)

Předmět bude zakončen písemnou zkouškou. V případě nerozhodnosti známky bude moci student absolvovat ústní zkoušku.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 90
Ústní zkouška 10

 
VŠCHT Praha