PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř biochemických metod a genového inženýrství - M320055
Anglický název: Laboratory of biochemical methods and genetic engineering
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 54 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (09.08.2023)
Laboratorní kurz Laboratoř biochemických metod a genového inženýrství je projektově zaměřený kurz, kde studenti během týdenního blokového kurzu řeší tři různé projekty. Před začátkem praktické části studenti musí provést rozsáhlou teoretickou přípravu experimentů.
Literatura
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (09.08.2023)

D: Alfred Pingoud, Claus Urbanke, Jim Hoggett, Albert Jeltsch: Biochemical Methods: A Concise Guide for Students and Researchers, ISBN: 978-3-527-30299-4 (2002), Wiley

D: Lucília Domingues: PCR Methods and Protocols, ISBN: 978-1-4939-8381-0, (2017), Springer

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (09.08.2023)

Předmět je zakončen vypracováním laboratorních protokolů a jejich ohodnocením

Sylabus
Poslední úprava: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (09.08.2023)

1. Izolace a charakterizace rekombinantního proteinu - dezintegrace, afinitní chromatografie, gelová chromatografie, měření aktivity, DLS, elektroforéza

2. Identifikace proteinu a určení jeho biologických a strukturních vlastností - termoforéza, hmotnostní spektrometrie

3. Analýza a kvantifikace DNA pomocí PCR - PCR, qPCR, dPCR

 
VŠCHT Praha