PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Vyhodnocení dat ve statistickém balíku R - M320078
Anglický název: Data analysis in R
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/15, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / 20 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Další informace: https://github.com/spiwokv/Rtutorial
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D. (06.08.2019)
Vyhodnocení dat ve statistickém balíku R je praktické cvičení zaměřené na zpracování a vizualizaci dat v balíku R. Zahrnuje základní práce s daty, vytváření grafů, nejpoužívanější metody jedno- i mnohorozměrné statistiky a další postupy.
Literatura -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D. (06.08.2019)

https://github.com/spiwokv/Rtutorial/blob/master/book/all.pdf

Sylabus -
Poslední úprava: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D. (06.08.2019)

1. Vstup a výstup souborů v R, analýza dat v R

2. Grafy v R

3. Náhodná čísla v R

4. Jednorozměrná popisná statistika v R, intervaly spolehlivosti v R

5. Jednovýběrový a dvouvýběrový t-test v R

6. Neparametrické testy

7. Analýza rozptylu

8. Úprava P-hodnoty a další přístupy při vícenásobném porovnávání

9. Dvou- a vícerozměrná popisná statistika

10. Lineární modely

11. Analýza hlavních komponent

12. Shluková analýza

13. Programování, další kroky

 
VŠCHT Praha