PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř instrumentálních metod v analýze potravin - M323021
Anglický název: Instrumental Methods in Food Analysis: Laboratory
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Schulzová Věra doc. Dr. Ing.
Džuman Zbyněk Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N323053
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Cílem tohoto předmětu je studenty v praxi seznámit s jednotlivými analytickými technikami, se kterými se dosud seznamovali formou teoretické výuky. Studenti se v rámci jednotlivých úloh seznámí s moderní instrumentální technikou a jejím využitím v analytické praxi.
Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Využívat procvičované chromatografické a další instrumentální techniky v analýze potravin

Navrhnout metodu pro stanovení jednotlivých látek /skupin látek

Optimalizovat podmínky separace a detekce

Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)
Literatura -

Z: Studijní materiály k předmětům:

Analytická chemie I - D. Kealey, P. J. Haines: Analytical Chemistry, BIOS Sci. Publ., Oxford 2002, ISBN 1-85996-189-4

Analýza potravin a přírodních produktů - http://web.vscht.cz/hajslovj/AP_sylabus.html

D: http://www.scribd.com/doc/30735048/Food-Analysis-by-HPLC-2ed-Nollet

D: Meyer V., Practical High-Performance Liquid Chromatography, Wiley 2010, ISBN-10: 0470682175

D: Nielsen S.S. (ed.)Food Analysis 4th edition, Springer, 2010, ISBN 978-1-4419-1478-1, e-zdroj VŠCHT

D: Otles S. (ed.), Handbook of Food Analysis Instruments. CRC Press, Boca Raton, USA, 2009, ISBN 9781420045673, e-zdroje VŠCHT

D: Wrolstad R.E. et al., Handbook of Food Analytical Chemistry, Wiley, 2005, ISBN 9780471663782, e-zdroj VŠCHT

Poslední úprava: Schulzová Věra (13.09.2023)
Studijní opory -

http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

http://www.sciencedirect.com/science/book/9780121366407

Firemní literatura

Poslední úprava: Schulzová Věra (13.09.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

V rozsahu sylabu

Poslední úprava: Schulzová Věra (22.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod, organizační záležitosti, bezpečnost práce.

2. Instrumentální metody v analýze potravin

3. Plynová chromatografie (GC-MS/MS)

4. Plynová chromatografie (GC/QTOF)

5. Iontově selektivní elektrody (ISE)

6. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC/DAD)

7. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC/ELD)

8. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (U-HPLC/HRMS)

9. Atomová absorpční spektrofotometrie (AAS)

10. Testování biologické aktivity robotickou stanicí

11. Bioanalytical assays (BIO-SBDs)

12. Elektromigrační metody (EM)

Poslední úprava: Schulzová Věra (13.09.2023)
Studijní prerekvizity -

Analytická chemie, Laboratoř analýzy potravin a přírodních produktů

Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Absolvované všechny úlohy (s výjimkou maximálně dvou absencí omluvených lékařem), vypracované a odevzdané protokoly

Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha