PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Průmyslová chemie - M324009
Anglický název: Industrial Chemistry
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Rajchl Aleš doc. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc. (28.06.2019)
Cílem předmětu je doplnění a prohloubení znalostí z předchozího přírodovědně-technického studia v oblasti průmyslové chemie. Důraz prakticky zaměřeného studijního předmětu je kladen na stěžejní výrobní procesy, chemicko-inženýrskou originalitu výrob, jejich vazbu na životní prostředí, na klíčové produkty a odpady výrob. Součástí předmětu jsou exkurze do jednotlivých průmyslových odvětví.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc. (28.06.2019)

Studenti budou umět:

Orientovat se s nadhledem v oblasti chemické průmyslové praxe

Zpracovat, vyhodnotit a interpretovat základní informace a data z chemických průmyslových výrob

Využít získaný rozhled v ekonomicko-manažerských předmětech

Literatura
Poslední úprava: Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc. (28.06.2019)

Z: Moulijn J. A., Makkee M., van Diepen A. E.: Chemical Process Technology. John Wiley & Sons, 2013

Studijní opory
Poslední úprava: Rajchl Aleš doc. Ing. Ph.D. (28.08.2019)

Cefic – European Chemictry Industry Council, www.cefic.org

Ročenky chemického průmyslu v ČR

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc. (28.06.2019)

1. Podmínkou udělení zápočtu je účast na většině exkurzí do průmyslových podniků

2. Zkouška je založena na obhajobě individuálního projektu

Sylabus
Poslední úprava: Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc. (28.06.2019)

1. Chemický průmysl - surovinová základna, principiální výrobní procesy, klíčové produkty

2. Chemický průmysl - společenská a ekonomická relevance, výhledy, vazba na životní prostředí, exkurze

3. Petrochemický průmysl - surovinová základna, principiální výrobní procesy, klíčové produkty

4. Petrochemický průmysl - společenská a ekonomická relevance, výhledy, vazba na životní prostředí, exkurze

5. Plastikářský a gumárenský průmysl - surovinová základna, principiální výrobní procesy, klíčové produkty

6. Plastikářský a gumárenský průmysl - společenská a ekonomická relevance, výhledy, vazba na životní prostředí, exkurze

7. Farmaceutický průmysl - surovinová základna, principiální výrobní procesy, klíčové produkty

8. Farmaceutický průmysl - společenská a ekonomická relevance, výhledy, vazba na životní, exkurze

9. Potravinářský průmysl - surovinová základna, principiální výrobní procesy, klíčové produkty

10. Potravinářský průmysl - společenská a ekonomická relevance, výhledy, vazba na životní, exkurze

 
VŠCHT Praha