PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Technologie zpracování ovoce a zeleniny II - M324011
Anglický název: Fruit and Vegetable Processing II
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Rajchl Aleš doc. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na problematiku zpracování ovoce a zeleniny. Student je v rámci tohoto předmětu detailně seznámen s problematikou technologie všech základních druhů výrobků z ovoce a zeleniny. Nedílnou součástí předmětu je i problematika volby suroviny, předběžných operací, vhodných konzervačních zákroků a kvality finálních výrobků.
Poslední úprava: Rajchl Aleš (26.04.2022)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

realizovat průmyslové technologii všech základních výrobků z ovoce a zeleniny,

zvolit příslušné technologické zařízení s hledem na velikost a specifika dané výroby,

v závislosti na druhu výrobku zvolit vhodnou surovinu,

posoudit kvalitu a bezpečnost finálních výrobků

Poslední úprava: Rajchl Aleš (26.04.2022)
Literatura -

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2012): Technologie potravin - Přehled tradičních potravinářských výrob. Key Publishing Ostrava, 565 stran, ISBN 978-80-7418-145-0.

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2012): Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob. Key Publishing Ostrava, 494 stran, ISBN 978-80-7418-086-6.

D: Sinha N.K., Sidhu J. S., Barta J., Wu J.S.B., Pilar Cano M. (editoři) (2012): Handbook of Fruits and Fruit Processing (second edition). Wiley-Blackwell Ames Chichester Oxford, 694 stran, ISBN: 978-0-8138-0894-9/2012.

D: Hui Y.H., Ghazala S., Graham D.M., Murrel K.D., Wai-Kit Nip (editoři) (2004): Handbook of Vegetable Preservation and Processing. Marcel Dekker New York, 739 stran, ISBN: 0-8247-4301-6.

Poslední úprava: Rajchl Aleš (26.04.2022)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/

Poslední úprava: Rajchl Aleš (26.04.2022)
Sylabus -

1. Technologie ovocných pomazánek

2. Technologie ovocných šťáv: výběr suroviny, předběžné operace

3. Technologie ovocných šťáv: drcení, lisování

4. Technologie ovocných šťáv: využití enzymů

5. Technologie ovocných šťáv: čiření, skladování, konzervace

6. Technologie šťávních koncentrátů

7. Technologie kalných nápojů

8. Technologie dětských ovocných výživ

9. Technologie ovocných sirupů a nealko nápojů

10. Technologie bramborových výrobků

11. Technologie mléčně kvašeného ovoce a zeleniny

12. Technologie ovocných vín

13. Technologie hořčice

14. Technologie pektinu

Poslední úprava: Rajchl Aleš (26.04.2022)
Studijní prerekvizity -

Chemie potravin, Biochemie I, Mikrobiologie, Principy úchovy a balení potravin,

Chemické inženýrství I a II, Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob.

Poslední úprava: Rajchl Aleš (26.04.2022)
 
VŠCHT Praha