PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Technologie masa II - M324013
Anglický název: Meat Technology II
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D. (01.05.2022)
Předmět je zaměřen na přípravu potravinářských technologů, sleduje hlubší pochopení technologických procesů při zpracování masa a výrobě masných výrobků na úrovních dějů chemických a biochemických, fyzikálních a inženýrských.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D. (01.05.2022)

Studenti budou umět:

Sledovat, řídit a kontrolovat technologii zpracování masa a produkci masných výrobků na úrovni dějů chemických, fyzikálních a inženýrských a z hlediska jejich vlivu na stav výrobku včetně případných změn v nutriční hodnotě. Následně řešit provozní odchylku technologických parametrů od požadovaných. Komunikovat s procesními a materiálovými inženýry.

Literatura -
Poslední úprava: Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D. (01.05.2022)

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2012): Technologie potravin - Přehled tradičních potravinářských výrob. Key Publishing Ostrava, 565 stran, ISBN 978-80-7418-145-0

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2012): Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob. Key Publishing Ostrava, 494 stran, ISBN 978-80-7418-086-6.

D: Hui Y. H.: Handbook of Meat and Meat Processing, CRC Press, 2012, 958 stran, ISBN 978-1-4398-3684-2

D: Feiner, G. Meat Products Handbook - Practical Science and Technology. Woodhead Publishing, 2006, 672 stran, ISBN 978-1-84-569172-1

Studijní opory
Poslední úprava: Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D. (01.05.2022)

https://e-learning.vscht.cz/

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D. (01.05.2022)

1. Meat production, overview and distribution of meat products

2. Structure and sustainability of meat products

3. Raw materials for the production of meat products, production meat, calculation of meat content

4. Additives and spices used in the production of meat products

5. Methods and purpose of salting in the production of meat products

6. Grinding and mixing of meat products

7. Punching and shaping of meat products

8. Heat treatment of meat products

9. Smoking of meat products.

10. Drying of meat products

11. Slicing, packaging and distribution of meat products

12. Technology of production of heat-treated meat products

13. Technology of production of durable meat products

14. Technology of canning and semi-canning production

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D. (01.05.2022)

Chemie potravin, Biochemie I, Mikrobiologie.

Chemické inženýrství I a II. Technologie masa I. Principy úchovy potravin. Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob.

 
VŠCHT Praha