PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Technologie minoritních živočišných produktů - M324014
Anglický název: Technology of minor animal products
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Škorpilová Tereza Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Škorpilová Tereza Ing. Ph.D. (29.04.2022)
Předmět je zaměřen na přípravu potravinářských technologů, sleduje hlubší pochopení technologických procesů výroby a zpracování minoritních živočišných produktů jako jsou vejce, med, ryby, hmyz a další na úrovních dějů chemických a biochemických, fyzikálních a inženýrských.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Škorpilová Tereza Ing. Ph.D. (29.04.2022)

Studenti budou umět:

Sledovat, řídit a kontrolovat technologii produkce minoritních živočišných produktů a výrobků z nich na úrovni dějů chemických, fyzikálních a inženýrských a z hlediska jejich vlivu na stav výrobku včetně případných změn v nutriční hodnotě. Následně řešit provozní odchylku technologických parametrů od požadovaných. Komunikovat s procesními a materiálovými inženýry.

Literatura -
Poslední úprava: Škorpilová Tereza Ing. Ph.D. (29.04.2022)

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2012): Technologie potravin - Přehled tradičních potravinářských výrob. Key Publishing Ostrava, 565 stran. ISBN 978-80-7418-145-0

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2012): Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob. Key Publishing Ostrava, 494 stran. ISBN 978-80-7418-086-6.

Z: Simeonovová, J., Míková, K., Kubišová, S., Ingr, I. (2001): Technologie drůbeže, vajec a minoritních živočišných produktů. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 247 stran. ISBN 80-7157-405-8.

Z: Stadelman, W. J., Cotterill, O. J. (1995): Egg Science and Technology. The Haworth Press, Inc., NY, Binghmton, 592 stran. ISBN 978-1-56022-855-4.

Studijní opory -
Poslední úprava: Škorpilová Tereza Ing. Ph.D. (29.04.2022)

https://e-learning.vscht.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: Škorpilová Tereza Ing. Ph.D. (29.04.2022)

1. Produkce vajec – úvod, způsoby chovů nosnic, tvorba vejce.

2. Chemické složení vajec.

3. Funkční a fyzikální vlastnosti vajec.

4. Mikrobiologická bezpečnost vajec, jakost vajec - vnitřní a vnější znaky, hodnocení vajec (legislativa), vady vajec

5. Zpracování vajec – sběr a třídění vajec, balení a označování, skladování vajec, možnosti konzervace celých vajec

6. Zpracování vajec – výroba vaječných hmot, výtluk, pasterace, konzervace vaječných hmot - chlazení, zmrazování, sušení

7. Zpracování vajec – výrobky z vajec (majonézy, omáčky), další možnosti využití vajec - biotechnologie

8. Zpracování zvěřiny – produkce, ošetření ulovených zvířat, farmové chovy

9. Zpracování sladkovodních a mořských ryb, korýšů a měkkýšů – druhy chovu, způsoby lovu/sběru, chlazení, ledování, zmrazování, způsoby zpracování (marinování, uzení, sušení, solení, macerace), formy prodeje, výrobky z ryb

10. Zpracování hmyzu – specifické podmínky produkce, optimalizace technologie chovu, způsoby zpracování, výrobky z hmyzu

11. Zpracování medu – vznik, získávání, zpracování (cezení, ztekucení, pastování), krystalizace medu, skladování

12. Zpracování ostatních včelích produktů - pyl, propolis, mateří kašička, včelí vosk, včelí jed – vznik ostatních včelích produktů, produkce, zpracování, skladování

13. Technologie výroby hotových pokrmů – typy hotových pokrmů, základní technologické operace, průmyslové zpracování

14. Technologie výroby alternativ masa a dalších živočišných produktů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Škorpilová Tereza Ing. Ph.D. (29.04.2022)

Chemie potravin, Biochemie I, Mikrobiologie, Chemické inženýrství I a II, Principy úchovy potravin, Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob.

 
VŠCHT Praha