PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Odborná praxe - M352001
Anglický název: Specialised Practice
Zajišťuje: Děkanát FPBT (352)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Třída: Odborná praxe, exkurze, ostatní
Je záměnnost pro: AM352001
Anotace
Odborná praxe zahrnuje celkem čtyři týdny. Předmět je zaměřen na doplnění odborných znalostí, na rozvoj praktických odborných dovedností a zkušeností a na získání všeobecného přehledu o výrobní a výzkumné praxi. Student absolvuje v celkovém souhrnu minimálně tří týdny praktické výchovy ve výrobní nebo obchodní společnosti, výzkumné nebo zkušební instituci popř. v orgánu státní správy na odborné pozici, která odpovídá jeho studijnímu zaměření. Součástí předmětu je rovněž exkurze v celkovém souhrnu jednoho týdne, která v širší míře doplňuje praktickou výchovu s cílem získání všeobecného přehledu o výrobní, obchodní, vývojové a výzkumné praxi.
Poslední úprava: Kubová Petra (19.12.2017)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

1.Orientovat se v prostředí výrobních, obchodních, výzkumných a správních institucí

2.Spojit a rozšířit své teoretické znalosti a dovednosti s potřebami společenské praxe

3.Využít praktických zkušení při hledání budoucího zaměstnání

Poslední úprava: Kubová Petra (19.12.2017)
Studijní opory

Informace o podnicích na jejich webových stránkách.

Poslední úprava: Kubová Petra (19.12.2017)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zápočet je udělen za absolvování praxe a odevzdání zprávy z praxe.

Poslední úprava: Lipovová Petra (09.08.2023)
Sylabus

1.-3. týden praxe v podniku, který odpovídá studijnímu zaměření studenta, vypracování zprávy z praxe

4.Opakované jednodenní nebo ucelené celotýdenní návštěvy výrobních jednotek, rezortních výzkumných ústavů, průmyslových a komunálních staveb, vpracování protokolu o průběhu exkurze

Poslední úprava: Kubová Petra (19.12.2017)
 
VŠCHT Praha