PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Metody stopové a ultrastopové analýzy - M402027
Anglický název: Trace and ultra-trace analysis
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sýkora David prof. Dr. RNDr.
Sinica Alla Mgr. Ph.D.
Záměnnost : N402086
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Předmět je zaměřen na pochopení principů moderních operačních postupů analýzy pří stanovení stopového a ultrastopového množství analytů v matrici. Základem je získání přehledu o technikách přípravy vzorku pro danou oblast, řešení problematiky homogenity vzorku a interferenčních jevů. Studenti se seznámí s instrumentálními metodami a klasickými testy pro stopovou analýzu, a také se statistickými metodami hodnocení vhodnými pro ultrastopovou analýzu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)

Studenti budou umět:

Studenti si rozšíří a získají nové interdisciplinární znalosti v oblasti analytické a bioanalytické chemie, což jim umožní lépe porozumět problémům stopové analýzy: zvolit vhodnou laboratorní techniku pro stopovou analýzu, charakterizovat parametry důležité pro prostředí čisté laboratoře, porovnat možnosti aplikace různých metod a ocenit její výhody, navrhnout vhodný postup a metodu pro praktické aplikace.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)

Z: Beds P., Trace Analysis: A structured approach to obtaining reliable results, Editor(s): Prichard E., Points J., Mackay G. M., 1996, ISBN: 978-1-84755-940-1

Z: Dean J. R., Methods for environmental trace analysis, John Wiley & Sons, 2003, ISBN: 0-470-84422-1

D: Lobinski R., Marczenko Z., Spectrochemical Trace Analysis for Metals and Metalloids, Elsevier, 1996, ISBN: 978-0-444-82368-7

D: Howard A. G., Statham P. J., Inorganic Trace Analysis: Philosophy and Practice, John Wiley & Sons, 1997, ISBN: 978-0-471-97672-1

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)

Prichard E., MacKay G. M., Points J., Trace Analysis: A Structured Approach to Obtaining Reliable Results (http://books.google.cz/books?isbn=0854044175 )

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)

1. Stopová analýza a její význam v dnešním světě. Vymezení pojmů stopové a ultra-stopové analýzy.

2. Obtížnosti v dosažení spolehlivých výsledků při práci s malým množstvím vzorku a postupy pro její řešeni.

3. Stanovení citlivosti a meze detekce používaných metod, standardy, certifikovaný referenční materiál, chemikálie.

4. Požadavky na provoz a vybavení laboratoře pro stopovou analýzu a možnosti snížení kontaminace vzorků.

5. Odběr reprezentativního vzorku, homogenita materiálu. Kontaminace a ztráty analytu během analytického postupu.

6. Stabilita vzorku a požadavky na jeho uchovávání.

7. Příprava vzorků anorganických a organických analytů ve stopové a ultra-stopové analýze. Procesy zakoncentrování analytu. Obohacovací techniky.

8. Derivatizační postupy, radioaktivní a neradioaktivní značení a volba vhodné techniky pro stanovení mikro- a ultramikromnožstvi analytů .

9. Stanovení mikro- a ultramikromnožstvi analytů v biologických vzorcích. Fyzikální a spektrální interference a jak se s nimi vypořádat.

10. Instrumentální metody ve stopové analýze: chromatografie, spektrální metody, elektrochemické metody, radiochemické metody.

11. Klasické testy a důkazy, imunologické, enzymatické a biologické metody, použití optických a jiných senzorů

12. Analýza technických vzorků, vod, ovzduší a plynů, potravin, zemědělských vzorků, půd, fyziologických vzorků, klinická a soudní analýza.

13. Lokální analýza a analýza povrchů, stopová analýza na velké vzdálenosti.

14. Posouzení správnosti získaných výsledů stopové analýzy, chyby stanovení.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)

Analytická chemie I, II.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha