PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Teorie a metody kriminalistiky - M402035
Anglický název: Theories and Methods of Criminology
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Straus Jiří prof. PhDr. DrSc.
Škeříková Veronika Ing. Ph.D.
Záměnnost : N402103
Je záměnnost pro: N402103
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Předmět Teorie a metody kriminalistiky je teoretický předmět s výrazným metodologickým aspektem. Studentům umožní prohloubit a rozšířit znalosti kriminalistiky získané v bakalářském studiu, vybavit absolventy širokými znalostmi teorie kriminalisticky nových metod kriminalistiky.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Straus Jiří prof. PhDr. DrSc. (22.02.2018)

Student bude umět: Teoretické základy kriminalistiky a nové metody kriminalistiky, využití kriminalistických stop při identifikaci osob. Vysvětlit teoretické a praktické aspekty týkající se změn kriminalistických stop na výsledek kriminalistické identifikace. Osvojí si základy kriminalistických metod zkoumání.

Literatura -
Poslední úprava: Straus Jiří prof. PhDr. DrSc. (22.02.2018)

Z: PORADA, V., STRAUS, J. Teorie, metodologie a pokroky v kriminalistice. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013,

Z: STRAUS, J., PORADA, V. Teorie, metody a metodologie kriminalistiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, 417 s., ISBN 978-80-7380-666-8.

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)

Žádné.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)

1. Kriminalistické učení o trestném činu, pachateli a oběti trestného činu

2. Teorie kriminalistických stop a identifikace

3. Metody kriminalistické vědy a kriminalistické praxe

4. Kriminalisticko-technické metody fyzikálně chemického a chemického zkoumání v kriminalistice

5. Nové metody kriminalisticko technického zkoumání

6. Nové metody kriminalistické taktiky

7. Znalecké zkoumání a expertizy

8. Nové metody znaleckého zkoumání v kriminalistice

9. Aktuální problémy taktiky výslechu, fyziodetekční vyšetření

10. Informační systémy v kriminalistice

11. Metody forenzních věd

12. Moderní metody kriminalistické dokumentace

13. Metodika vyšetřování násilných trestných činů

14. Metodika vyšetřování počítačové kriminality

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)

Žádné.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)

Žádné.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 4
Obhajoba individuálního projektu 0.9 24
Účast na přednáškách 1.5 42
Práce na individuálním projektu 0.9 24
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.6 18
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha