PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratorní projekt - M402036
Anglický název: Laboratory project
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Setnička Vladimír prof. Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Anotace -
Studenti pracují na projektu z oboru analytické chemie, který souvisí se zadáním jejich diplomové práce.
Poslední úprava: Setnička Vladimír (14.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Studenti budou schopni samostatně řešit zadaný úkol z oboru analytické chemie.

Poslední úprava: Setnička Vladimír (14.02.2018)
Literatura -

Studenti si literaturu vyhledávají samostatně pro řešení daného projektu.

Poslední úprava: Setnička Vladimír (14.02.2018)
Studijní opory -

Žádné.

Poslední úprava: Setnička Vladimír (14.02.2018)
Sylabus -

1.-14. Práce na zadaném projektu pod dohledem příslušného vedoucího diplomové práce.

Poslední úprava: Setnička Vladimír (14.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 7 196
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha