PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř atomové spektrometrie - M402037
Anglický název: Laboratory of atomic spectrometry
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mestek Oto prof. Ing. CSc.
Třída: Základní laboratoře
Korekvizity : M402001
Je neslučitelnost pro: M402039
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
V laboratořích se studenti seznámí s praktickým využitím některých těchto technik (různé typy atomové absorpční spektrometrie, hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem a rentgenová fluorescenční spektrometrie) pro prvkovou analýzu makrosložek i stopových množství v různých vzorcích.
Poslední úprava: Mestek Oto (23.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Student po absolvování předmětu získá praktické znalosti o metodách prvkové analýzy využívající optickou, rentgenovou a hmotnostní spektrometrii. Seznámí se také s různými způsoby přípravy vzorků a problematikou čistoty ve stopové laboratoři.

Poslední úprava: Mestek Oto (23.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Absolvování všech laboratorních úloh a uznání protokolů. Absolvování úlohy Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem: spojení s kapalinovou chromatografií pro speciační analýzu je možné až po absolvování úlohy Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem: stanovení celkového obsahu prvků.

Poslední úprava: Mestek Oto (21.01.2022)
Sylabus -

1. Atomová absorpční spektrometrie: stanovení obsahu rtuti pomocí jednoúčelového analyzátoru DMA.

2. Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem: stanovení celkového obsahu prvků.

3. Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem: spojení s kapalinovou chromatografií pro speciační analýzu.

4. Rentgenová fluorescenční spektrometrie.

Poslední úprava: Mestek Oto (21.01.2022)
Studijní prerekvizity -

Podmínkou k zapsání předmětu Laboratoř atomové spektrometrie M402037 je absolvování nebo alespoň současné zapsání předmětu Atomová spektrometrie M402001. Známka z Laboratoře atomové spektrometrie bude studentům zapsána až po složení zkoušky z Atomové spektrometrie M402001.

Poslední úprava: Mestek Oto (21.01.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti absolvují všechny laboratorní práce, vypracují a obhájí všechny protokoly.

Poslední úprava: Mestek Oto (22.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 6
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.8 22
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha