PředmětyPředměty(verze: 888)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Laboratoř atomové spektrometrie - M402037
Anglický název: Laboratory of atomic spectrometry
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mestek Oto prof. Ing. CSc.
Korekvizity : M402001
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (23.01.2018)
V laboratořích se studenti seznámí s praktickým využitím některých těchto technik (různé typy atomové absorpční spektrometrie, hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem a rentgenová fluorescenční spektrometrie) pro prvkovou analýzu makrosložek i stopových množství v různých vzorcích.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (23.01.2018)

Student po absolvování předmětu získá praktické znalosti o metodách prvkové analýzy využívající optickou, rentgenovou a hmotnostní spektrometrii. Seznámí se také s různými způsoby přípravy vzorků a problematikou čistoty ve stopové laboratoři.

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (23.01.2018)

Absolvování všech laboratorních úloh a uznání protokolů.

Sylabus -
Poslední úprava: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (23.01.2018)

1. Atomová absorpční spektrometrie: stanovení obsahu rtuti pomocí jednoúčelového analyzátoru AMA.

2. Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem: stanovení celkového obsahu prvků.

3. Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem: spojení s kapalinovou chromatografií pro speciační analýzu.

4. Rentgenová fluorescenční spektrometrie.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (23.01.2018)

Podmínkou k zapsání předmětu Laboratoř atomové spektrometrie M402037 je současné zapsání předmětu Atomová spektrometrie M402001.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (22.02.2018)

Studenti absolvují všechny laboratorní práce, vypracují a obhájí všechny protokoly.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,2 6
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,8 22
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha