PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Semestrální práce - analytická chemie a jakostní inženýrství II - M402047
Anglický název: Analytical Chemistry and Quality Engineering : Semestral Work II
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vosmanská Magda Ing. CSc.
Kaňa Antonín doc. Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Anotace -
Studenti si praktickou formou výuky ověří znalosti klasických chemických metod a seznámí se i s moderními instrumentálními metodami prvkové analýzy spolu se získáním vyšší úrovně dovednosti přípravy vzorku a analýzy minerálních surovin a hornin.
Poslední úprava: Kubová Petra (23.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

řešit komplexní analýzu anorganického materiálu - různé způsoby rozkladů a použití vhodné analytické techniky

Poslední úprava: Kubová Petra (23.01.2018)
Literatura -

Návody pro Laboratoře atomové absorpční spektroskopie.

Poslední úprava: Kubová Petra (23.01.2018)
Studijní opory -

J. Doležal, P. Povondra, Z. Šulcek: Rozklady zájladních anorganických surovin, SNTL 1966

Poslední úprava: Kubová Petra (23.01.2018)
Sylabus -

1. Stanovení tvrdosti různých vzorků vody

2. Stanovení obsahu Ca a Mg chelatometrickou titrací ve vodě i hornině po rozkladu

3. Stanovení obsahu K, Na a Al metodou AAS po rozkladu směsí kyseliny fluorovodíkové a sírové v platinové misce

4. Stanovení obsahu zlata po odstranění síry vyžíháním a rozkladu vzorku lučavkou královskou na topné desce metodou hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)

5. Stanovení obsahu stopových kovů (Al, Cd, Co, Cu, Fe, Mo, Pb, Tl, Zn) a arsenu po rozkladu vzorku v mikrovlnném zařízení směsí kyseliny dusičné a fluorovodíkové (metodu AAS nebo ICP-MS si studenti zvolí podle obsahu daného prvku

Poslední úprava: Vosmanská Magda (29.05.2019)
Studijní prerekvizity -

Analytická chemie I

Analytická chemie II

Poslední úprava: Kubová Petra (23.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha