PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Semestrální práce - fyzikální chemie II - M403014
Anglický název: Physical Chemistry: Semestral Work II
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Patří ke studentské práci typu: projekt
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Řehák Karel doc. Ing. CSc.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N403034
Anotace -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (08.02.2018)
Cílem předmětu je (formou konkrétních úkolů) seznamovat studenta s metodiku experimentální a/nebo teoretické práce na pracovišti, které bude zaštiťovat jeho budoucí diplomovou práci.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (08.02.2018)

Studenti budou umět:

Používat experimentální zařízení a software svého školícího pracoviště.

Orientovat se v základní literatuře daného zaměření.

Zpracovávat a prezentovat své získávané výsledky.

Literatura -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (08.02.2018)

Z: Atkins P.W., de Paula J., Fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2013, 9788070808306

D: Atkins P.W., de Paula J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, 9780199543373

Studijní opory -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (08.02.2018)

Základní informace a materiály k předmětu: viz E-learningový kurz

Další literatura a elekronické pomůcky:

https://ufch.vscht.cz/studium/literatura

https://ufch.vscht.cz/studium/elektronicke_pomucky

Sylabus -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (08.02.2018)

1. Zadání konkrétního úkolu vedoucím diplomové práce nebo pověřeným pracovníkem ústavu.

2. Práce na úkolu pod vedením vedoucího diplomové práce nebo pověřeného pracovníka ústavu.

3. Zpracování výsledků práce do prezentovatelné či publikovatelné formy.

4. Závěrečná prezentace výsledků a její kritické zhodnocení vedoucím práce a jeho spolupracovníky.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (08.02.2018)

Fyzikální chemie A,B,

nebo

Fyzikální chemie I, Fyzikální chemie II

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Obhajoba individuálního projektu 0.4 12
Práce na individuálním projektu 2.6 72
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha