PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Metody analýzy nelineárních dynamických modelů - M413006
Anglický název: Methods of Analysis of Non-linear Dynamical Models
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kohout Martin Ing. Ph.D.
Axmann Šimon Mgr. Ph.D.
Záměnnost : N413012
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na schopnost formulace nelineárních dynamických modelů ve tvaru soustav obyčejných diferenciálních rovnic. Kontinuace rovnovážných stavů v závislosti na parametru, tvorba diagramu řešení, tvorba bifurkačního diagramu a jeho interpretace. Bifurkace rovnovážných stavů, Hopfova bifurkace. Kontinuace a bifurkace periodických řešení v závislosti na parametru. Řešeny vybrané chemicko-inženýrské a fyzikální problémy.
Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět: Analyzovat dynamické chování modelu popsaného systémem obyčejných diferenciálních rovnic v závislosti na parametrech.

Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)
Literatura -

Z: Holodniok M., Klíč A., Kubíček M., Marek M.: Metody analýzy nelineárních dynamických modelů. Academia Praha 1986. ISBN 21-010-86.

D: dodávána individuálně podle zaměření projektu

Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)
Studijní opory -

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-558-7/pages-img/005.html (přístupné pouze z domény vscht.cz)

Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)
Metody výuky -

Přednáška a cvičení.

Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)
Sylabus -

1. Systémy se soustředěnými parametry. Příklady.

2. Kontinuační algoritmus.

3. Diagram stacionárních řešení.

4. Stabilita stacionárních řešení.

5. Větvení stacionárních řešení.

6. Hopfova bifurkace.

7. Konstrukce bifurkačního diagramu.

8. Metody simulace a konstrukce fázového portrétu.

9. Výpočet a kontinuace periodických řešení.

10. Větvení periodických řešení.

11. Charakterizace chaotických atraktorů.

12. Neautonomní systémy.

13. Vybrané metody pro analýzu systémů s rozloženými parametry.

14. Primární a sekundární bifurkace.

Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)
Vstupní požadavky -

Znalost lineárních dynamických systémů v rozsahu předmětu Matematika pro chemické inženýry nebo Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic vyučovaných na VŠCHT.

Poslední úprava: Borská Lucie (13.05.2019)
Studijní prerekvizity -

Žádné.

Poslední úprava: Borská Lucie (06.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Z: Holodniok M., Klíč A., Kubíček M., Marek M.: Metody analýzy nelineárních dynamických modelů. Academia Praha 1986. ISBN 21-010-86.

D: dodávána individuálně podle zaměření projektu

Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha