PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Mathematica - M413041
Anglický název: Mathematica
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/15, Z [HS]
Počet míst: neurčen / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pokorný Pavel RNDr. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Neslučitelnost : AM413041
Záměnnost : AM413041
Je neslučitelnost pro: AM413041
Je záměnnost pro: AM413041
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Kurz přináší přehled moderních softwarových nástrojů - počítačových algebraických systémů pro vědecko-technické výpočty. Podrobně se věnuje systému Mathematica. Seznámí se základy syntaxe příkazů, numerickými, symbolickými a grafickými operacemi, včetně jednoduchých i pokročilých aplikací.
Poslední úprava: Pokorný Pavel (31.07.2019)
Literatura -

[1] Stephen Wolfram: The Mathematica Book, Fifth Edition

Publisher: Wolfram Media, Inc. (2003)

ISBN: 1579550223

[2] https://reference.wolfram.com/language/

Poslední úprava: Pokorný Pavel (31.07.2019)
Sylabus -

Počítačové algebraické systémy,

software Mathematica,

základy použití,

numerické operace,

symbolické operace,

grafické operace,

vstup a výstup dat,

aplikace.

Poslední úprava: Pokorný Pavel (31.07.2019)
 
VŠCHT Praha