PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř z měření a řízení v průmyslových procesech - M444005
Anglický název: Measurement and control in industrial processes: Laboratory
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/3, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Anotace -
Předmět je zaměřen na procvičení praktických dovedností z oblasti měření a regulace v chemických, potravinářských a biotechnologických procesech. V průběhu semestru se studenti seznámí s problematikou měření a regulace procesních veličin jako jsou teplota, tlak, výška hladiny, průtok a koncentrace; dále pak s vlastnostmi a praktickým ovládáním regulátorů typu P, PI, PID; základy logického řízení a programování jednoduchých programovatelných logických automatů; aplikací termografie a bezdotykového měření teploty a také metodami sběru a zpracování dat.
Poslední úprava: Kopecký Dušan (14.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základní vlastnosti regulátorů typu P, PI, PID a možnosti jejich praktického použití při regulaci provozních veličin.

Vytvořit jednoduchý program pro programovatelný logický automat.

Základní teorii a možnosti použití jednoduché termovizní techniky a bezdotykových teploměrů.

Základní teorii a použitelnost polovodičových senzorů plynných látek.

Poslední úprava: Kopecký Dušan (13.02.2018)
Literatura -

Základní:

Z: Návody na laboratorní úlohy dostupné v sekci Studijních opor na webových stránkách Ústavu fyziky a měřicí techniky: https://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky

Z: Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P. (ed) a kolektiv: Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů. Díl I. Provozní měření. KEY Publishing Ostrava(2017), ISBN 978-80-7418-284-6.

Z: Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P. (ed) a kolektiv: Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů. Díl II. Řízení technologických procesů. Key Publishing Ostrava (2017), ISBN 978-80-7418-285-3.

Poslední úprava: Kopecký Dušan (13.02.2018)
Studijní opory -

https://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky

Poslední úprava: Kopecký Dušan (13.02.2018)
Sylabus -

1. Úvod do laboratoří, bezpečnost práce, vlastnosti měřicích a řídicích systémů

2. Teploměr řízený mikroprocesorem (TM)

3. Bezdotykové měření teploty (BMT)

4. Měření a regulace teploty, stanice GUNT (GT)

5. Měření a regulace tlaku, stanice GUNT (GP)

6. Měření a regulace průtoku, stanice GUNT (GF)

7. Měření a regulace výšky hladiny, stanice GUNT (GL)

8. Měření a regulace hladiny (40)

9. Bezdrátové senzory technologických veličin (BS)

10. Měření elektrolytické vodivosti (MEV)

11. Řízení technologického procesu logickými obvody (H)

12. Regulace teploty elektronickým regulátorem (EQ)

13. Programování jednoduchého logického automatu Logo! (PLC)

14. Náhrady

Poslední úprava: Kopecký Dušan (13.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít zapsán předmět M444004 Měření a řízení v průmyslových procesech

Poslední úprava: Kopecký Dušan (14.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha