PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Technické prostředky měření a řízení - M445006
Anglický název: Technical Instrumentation for Control
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mareš Jan prof. Ing. Ph.D.
Fišer Ladislav Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445015
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět Technické prostředky měření a řízení je základní předmět navazujícího magisterského studia pro obory, směřující k informatice, řízení procesů a měřicí technice. Předmět je koncipován ryze prakticky tak, aby student byl schopen nové vědomosti aplikovat při řešení inženýrských problémů.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.04.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Používat základní i pokročilé elektrotechnické součástky v oblasti měření a řízení procesů.

Aplikovat pokročilé automatizační techniky.

Používat kamerové a robotické systémy jako měřicí a akční členy.

Poslední úprava: Mareš Jan (14.06.2018)
Literatura -

Z:Vlach,J.Řízení a vizualizace technologických procesů.BEN,Praha,1999,808605666X

D:Dušek,F.,Honc,D.,Matlab a Simulink, Univerzita Pardubice, Pardubice, 2005,8071947768

Poslední úprava: Mareš Jan (14.06.2018)
Studijní opory -

www.ni.com/

www.mathworks.com/

Poslední úprava: Mareš Jan (14.06.2018)
Sylabus -

1)Úvod do předmětu. Systémy pro měření a řízení. Binární soustava

2)Senzory a akční členy. Přirozené a unifikované signály

3)Pneumatické obvody. Dvoupolohová a třípolohová regulace

4)Elektrické obvody. Základní elektrotechnické součástky

5)Operační zesilovače. Spojitá regulace. PID regulátor

6)Vzorkování signálu. Filtrace. A/Č převodník, Č/A převodník, PWM

7)Kombinační a sekvenční logické obvody. Sekvenční řízení

8)Klopné obvody. Čítač/časovač, registr

9)Počítač. Jednočipový mikropočítač. Periferie. Sběrnice. RS 232. USB

10)Typy diskrétních regulátorů. Diskrétní PID regulátor

11)Počítačové zpracování obrazu. Barevné modely. Připojení kamer

12)Bezdrátové technologie

13)Robotika

14)Aplikační příklady

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.04.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Mareš Jan (18.06.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Vypracování deseti laboratorních úloh: 0 - 25 bodů

Zápočtový test: 0-75 bodů

Celkové bodové hodnocení: 100-90 A, 89-80 B, 79-70 C, 69-60 D, 59-50 E, méně než 50 F.

Poslední úprava: Mareš Jan (03.10.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha