PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Pokročilé metody řízení - M445009
Anglický název: Control Systems Design
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 18 / 18 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Soušková Hana Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445032
Anotace -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (25.04.2018)
Předmět Pokročilé metody řízení se zabývá metodami řízení nelineárních technologických procesů. Seznamuje studenty s postupem návrhu a realizace: (i) adaptivního regulátoru, (ii) Fuzzy regulátoru a (iii) regulátoru s nelineárním modelem. Velký důraz je přitom položen na samostatnou práci studentů, kteří všechny regulátory programují a implementují.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (25.04.2018)

Studenti budou umět:

řešit stabilitu nelineárních systémů

použít adaptivní metody řízení technologických procesů

navrhnout a realizovat řídicí systém nelineárního systému

Literatura -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (25.04.2018)

Z:Balátě, J.: Automatické řízení. BEN, 2004, ISBN: 80-7300-148-9

Studijní opory -
Poslední úprava: Soušková Hana Ing. Ph.D. (25.04.2018)

https://www.amazon.com/Course-Fuzzy-Systems-Control/dp/0135408822,

www.pantek.cz

www.wonderware.com

www.pmi.cz

Metody výuky
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (25.04.2018)

Přednášky.

Samostatná a kolektivní aktivní práce v laboratorních cvičeních.

Individuální konzultace.

Sylabus -
Poslední úprava: Soušková Hana Ing. Ph.D. (25.04.2018)

1. Dynamické vlastnosti nelineárních systémů

2. Stabilita nelineárních systémů podle Ljapunova

3. Popovovo kriterium stability, metoda ekvivalentních přenosů

4. Vliv nelinearit, návrh nelineárního regulačního obvodu

5. Využití metod adaptivního řízení nelineárních systémů

6. Metoda Gain Schedulling

7. Adaptivní řízení s využitím on-line identifikace parametrů

8. Řízeni s využitím po částech linearizovaného modelu

9. Řízeni s využitím nelineárního modelu

10. Fuzzy systémy v řízení a modelování - identifikace

11. Fuzzy systémy v řízení a modelování - neadaptivní fuzzy regulátory I

12. Fuzzy systémy v řízení a modelování - neadaptivní fuzzy regulátory II

13. Fuzzy PID regulátor

14. Modelování, regulace a vizualizace technologického procesu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (25.04.2018)

Měřicí a řídicí technika, Teorie řízení

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.04.2018)

Aktivní účast na povinných laboratorních cvičeních a vypracování příslušných úloh řízení projektů a komplexního návrhu malého řídicího systému v návrhovém prostředí InTouch včetně jeho veřejného obhájení ve studijní skupině.

Ústní zkouška.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha