PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Aplikace mikroprocesorů - M445013
Anglický název: Application of Microprocessors
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vrba Jan Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445068
Anotace -
Předmět navazuje na Základy mikroprocesorové techniky, rozšiřuje teoretické i praktické dovednosti s hardwarovými a softwarovými možnostmi určité třídy mikroprocesorů a jejich využitím. Důraz je kladen na praktickou část výuky na školních vývojových mikroprocesorových deskách, která probíhá v moderní, nově vybavené laboratoři. Studenti se podrobněji seznámí s technikami programování mikrokontrolerů, jejich využitím pro ovládání vestavěných i externích periferií. Na závěr předmětu by studenti měli prokázat, že umí znalosti z dílčích okruhů propojit do rozsáhlého funkčního celku. Doporučuje se předem abslvovat předmět Základy mikroprocesorové techniky, nebo alespoň mít znalosti z algoritmizace a jazyka C.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

1. využít architekturu mikroprocesoru pro řešení určité třídy úloh a používat základní techniky programování v assembleru

2. ovládat periferní obvody mikroprocesoru

3. měřit neelektrické veličiny pomocí senzorů a předávat data nadřazenému PC

4. komunikovat s externími zařízeními typu klávesnice, display a V/V porty

5. měřit a řídit otáčky stejnosměrného motorku

Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Literatura -

Z:Váňa V.,Začínáme s mikrokontrolery HC08,Technická Literatura BEN,2003,8073001241

Poslední úprava: Mareš Jan (14.06.2018)
Studijní opory -

Studijní opory:

www.freescale.com - HCS08 Family, Reference Manual

www.freescale.com - M68HCS08 Microcontrollers, Data Sheet

Sylaby - poskytované studentům přihlášeným na předmět

Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Metody výuky

Přednášky.

Experimentální práce v laboratoři.

Individuální konzultace.

Projekt.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Písemný test.

Poslední úprava: Mareš Jan (04.10.2023)
Sylabus -

1. Aplikace mikroprocesorů v informačních a řídicích systémech. Metody zpracování dat.

2. Zobrazení dat v počítači. Registr, paměť. Tok instrukcí a dat v počítači. CPU. Jazyk strojových instrukcí3. Vlastnosti nástrojů pro generaci cílového kódu z vyšších programovacích jazyků, prostředí CodeWarrior 08.

4. Komunikace mikroprocesoru s periferiemi. Paralelní a analogové V/V zařízení mikroprocesoru.

5. Využití přerušovacího systému mikroprocesoru pro zpracování asynchronních událostí.

6. Prostředky pro styk s technologickým procesem, měření časových událostí.

7. Realizace složitých časových funkcí pomocí časovačů, přenos dat po sériové lince do PC.

8. Zpracování výstupů z externího analogového čidla, měření relativní vlhkosti.

9. Zpracování výstupů z externího pulsního čidla, měření teploty.

10. Ovládání externích rozšiřujících modulů - pro práci s paralelními V/V porty.

11. Prostředky pro uživatelské rozhraní - maticová klávesnice.

12. Prostředky pro uživatelské rozhraní - LCD display.

13. Ovládání externích rozšiřujících modulů - řízení otáček servomotoru.

14. Ovládání externích rozšiřujících modulů - měření otáček servomotoru, identifikace soustavy.

Poslední úprava: Mareš Jan (14.06.2018)
Studijní prerekvizity -

znalosti základů algoritmizace, programování a základů mikroprocesorové techniky

Poslední úprava: Mareš Jan (04.10.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Vypracování a obhajoba tří samostatných programů: 0 - 25 bodů

Písemný test: 0-75 bodů

Celkové bodové hodnocení: 100-90 A, 89-80 B, 79-70 C, 69-60 D, 59-50 E, méně než 50 F.

Poslední úprava: Mareš Jan (04.10.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha